Spravodajstvo

apríl, 2024

 • 23 apríla

  Banskobystrický samosprávny kraj chce digitalizovať úrady

  V rámci projektu Hacknime.to z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa za posledné dva roky stihlo v spolupráci s Campus Cowork zrealizovať už 7 hackathonov, ktoré do rôznych kútov Slovenska priniesli inovatívne riešenia. Teraz je na rade Banskobystrický samosprávny kraj. Hackathon má za cieľ vytvoriť digitalizovaný systém správy dokumentov. Prihlasovanie na ôsmy hackathon, ktorý sa bude …

 • 23 apríla

  Na Poľnej ulici sa začína s výstavbou parkoviska

  O zámere vybudovania parkoviska na Poľnej ulici č. 11 až 17 v mestskej časti Radvaň-Kráľová informovala samospráva už pred niekoľkými rokmi. Hoci sa projekt musel meniť, dnes je už stavenisko v rukách zhotoviteľa, ktorý začína s výstavbou parkovacích plôch a realizáciou chodníka i dažďovej kanalizačnej prípojky. Oproti súčasnosti sa navýši počet parkovacích miest dvojnásobne. V tejto lokalite je potrebné počítať v najbližších týždňoch so zvýšeným pohybom stavebných mechanizmov. …

 • 22 apríla

  Mesto Banská Bystrica pozýva na stretnutia k zmenám v parkovaní

  Banská Bystrica sa pripravuje na zmeny v parkovaní v podobe regulácie parkovania. Od 1. septembra 2024 budú zavedené rezidentské zóny na Uhlisku, v Podlaviciach a na Severnej – Bakossovej ulici. Podľa zásady „reguluj, kde je najväčší problém“, sa chce samospráva prioritne zamerať na reguláciu parkovania počas noci. V závere apríla pozývame všetkých obyvateľov dotknutých lokalít, aby sa zúčastnili na stretnutiach,  na ktorých im zástupcovia …

 • 22 apríla

  Na banskobystrickú železničnú stanicu dorazil protidrogový vlak

   Samospráva za uplynulé mesiace zrealizovala v oblasti prevencie sociálno-patologických javov na banskobystrických základných školách mnoho aktivít. Aj vďaka vytvoreniu pozície referenta školskej krízovej intervencie sa téma drog či šikany medzi žiakmi začala riešiť v Banskej Bystrici komplexne. Jedným z ďalších krokov je príchod protidrogového vlaku Revolution train. Na železničnej stanici v meste pod Urpínom v ňom zážitkovou formou počas dnešného dňa môžu deviataci vidieť príbeh …

 • 22 apríla

  70 ROKOV VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA V BANSKEJ BYSTRICI

  Pripomíname si  70. výročie učiteľského vzdelávania a zároveň dlhoročnú históriu a tradíciu pedagogického vzdelávania v meste Banská Bystrica.  23 apríla 2024 sa uskutoční Galavečer spojený s oceňovaním a unikátnym programom troch umeleckých telies Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o 17.00 hod. v Aule Beliana. „Od svojho založenia sa učiteľské vzdelávanie v Banskej Bystrici stalo kľúčovým pilierom výchovno-vzdelávacieho systému nášho regiónu. Sme hrdí  a hrdé …

 • 19 apríla

  V Kremničke sa začína archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely

   Samospráva sa dlhodobo a dôkladne stará o vojnové hroby a pietne symboly, ktoré sa v meste Banská Bystrica nachádzajú. Patrí k nim aj národná kultúrna pamiatka, Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke, kde sa počas 2. svetovej vojny odohral masaker patriaci k preukázateľne najväčším zločinom spáchaným na Slovensku. Dodnes pripomína smutné historické udalosti, počas ktorých bola v tejto lokalite popravená stovka mužov, žien i detí. Na …

 • 19 apríla

  Technická univerzita vo Zvolene predstavila inovatívne postupy v boji proti lesným požiarom

  Technická univerzita vo Zvolene predstavila verejnosti počas Lesníckych dní projekt SILVANUS, ktorý je zameraný na manažment požiarov vznikajúcich v prírodnom prostredí a súvisiacu problematiku odolnosti lesov proti požiarom v podmienkach zmeny klímy. Rok 2023 bol v Európe jedným z najhorších v tomto storočí v spojitosti s extrémnymi horúčavami, suchom a lesnými požiarmi. Mnohí klimatológovia však predpovedajú, že rok 2024 bude najteplejším rokom v histórii, …

 • 17 apríla

  Lesáci v Banskej Štiavnici sa učia na super-moderných strojoch, využívajú aj lanovku

  Špičková lesnícka technika, nové odborné učebne či multifunkčné ihrisko.  To všetko získala Stredná odborná škola služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici, ktorú zriaďuje Banskobystrický samosprávny kraj, z eurofondového projektu za viac ako 3,6 milióna eur. Je jednou zo siedmich škôl, kde sa podarilo úspešne ukončiť projekty podporené iniciatívou Catching-Up Regions.  Harvestor, forwarder, stacionárne zdvíhacie zariadenie-trenažér či lanovka na sústreďovanie dreva v neprístupných terénoch. To …

 • 16 apríla

  Klienti z Ladomerskej Viesky sa presťahovali do nového, budú žiť v komunite a rodinnom prostredí

  Projekt deinštitucionalizácie Zariadenia sociálnych služieb Radmera (predtým DSS Ladomerská Vieska) sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Klienti môžu vďaka rozsiahlej rekonštrukcii žiť kvalitnejší život v podnetnom prostredí a byť integrovaní v komunite. Lepší život v prostredí rodinného typu, viac možností začleniť sa do komunity či uplatnenie na trhu práce. To všetko prinesie takmer štyrom desiatkam klientov ZSS Radmera v Ladomerskej Vieske úspešné ukončenie projektu deinštitucionalizácie …

 • 15 apríla

  OTVORILI PRVÉ OČKOVACIE CENTRUM PROTI HPV V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

  Oddelenie infektológie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica dnes otvorilo prvé vakcinačné centrum v Banskobystrickom kraji, kde budú očkovať proti vírusu HPV všetkých záujemcov od pätnásť rokov. Otvorenie centra uľahčí obyvateľom kraja sa jednoducho zaregistrovať a zaočkovať. Ľudský papilomavírus (HPV) je rakovinotvorný vírus, ktorý môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Na Slovensku zbytočne zomiera na rakovinu krčka maternice viac ako 200 …