Spravodajstvo

apríl, 2024

 • 6 apríla

  Klimatická zmena sa dotýka nás všetkých

  Cikkerova sieň historickej Radnice na Námestí SNP dnes hostila záverečnú konferenciu k projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica, na ktorý získala samospráva v roku 2021 grant z Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 1,4 mil. eur. Počas uplynulých rokov sa vďaka tomu podarilo mestu nielen naplánovať, ale aj zrealizovať viaceré opatrenia na zmiernenie dopadov a prispôsobovanie sa …

marec, 2024

 • 27 marca

  Župa pomohla stovkám odídencov z Ukrajiny, aj vďaka medzinárodnému grantu

  Sociálne poradenstvo, jazykové vzdelávanie, prepájanie aktérov v regióne či grantový program pre zdravotníckych profesionálov. To boli hlavné aktivity projektu Help Ukraine, na ktorý sa Banskobystrickému samosprávnemu kraju podarilo získať viac ako 300-tisíc eur z Nadácie Velux. Projekt dnes vyvrcholil záverečnou konferenciou, aj za účasti ukrajinského veľvyslanca na Slovensku a ďalších hostí. Takmer tisíc odídencov a utečencov z Ukrajiny využilo v priebehu posledného roka niektorú zo služieb, …

 • 27 marca

  Samospráva ocenila prácu štyroch desiatok riaditeľov vzdelávacích inštitúcií

  Od útleho detstva sa na formovaní osobnosti dieťaťa podieľajú, okrem rodičov, aj učitelia a vychovávatelia. Neľahká a zodpovedná úloha pedagógov si aj dnes zaslúži spoločenské uznanie. Od roku 1955 patrí 28. marec Dňu učiteľov. Na pedagogických pracovníkov nezabúda ani mesto Banská Bystrica. Tento rok prvýkrát ocenilo 27 riaditeliek materských škôl, jedenásť riaditeliek a riaditeľov základných škôl, ako aj riaditeľa ZUŠ J. Cikkera a Centra …

 • 25 marca

  Robotnícky dom oslávi v budúcom roku sté narodeniny

  Robotnícky dom začali stavať banskobystrickí robotníci ako svoj kultúrny stánok v roku 1924. O rok neskôr, 4. októbra 1925 bol sprístupnený verejnosti, vďaka čomu v ňom začal pulzovať kultúrny život mesta. V roku 1963 bol, ako jediný z robotníckych domov, vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Viackrát prešiel obnovou, neskôr bol pre nevyhovujúci technický stav zatvorený. Vďaka komplexnej rekonštrukcii v roku 2015 sa doň vrátili desiatky podujatí, kvalitná …

 • 21 marca

  INFO: Prezidentské voľby

  V meste pod Urpínom bude v deň volieb sprístupnených od 7:00 hod. do 22:00 hod. 78 volebných miestností. Podľa Matričného úradu a ohlasovne pobytu môže k dnešnému dňu voliť v Banskej Bystrici približne 61 270 oprávnených voličov. Do okrskových volebných komisií bolo delegovaných 603 členov a 78 zapisovateľov. Obyvatelia s trvalým pobytom Banská Bystrica volia vo volebnom okrsku č. 1 – Trieda SNP 20, kde je spolu  zapísaných 2 119 voličov, z toho 1 555 …

 • 20 marca

  Na Poľnej ulici sa začína s výstavbou parkoviska

  O zámere vybudovania parkoviska na Poľnej ulici č. 11 až 17 v mestskej časti Radvaň-Kráľová informovala samospráva už pred niekoľkými rokmi. Hoci sa projekt musel meniť, dnes je už stavenisko v rukách zhotoviteľa, ktorý začína s výstavbou parkovacích plôch a realizáciou chodníka i dažďovej kanalizačnej prípojky. Oproti súčasnosti sa navýši počet parkovacích miest dvojnásobne. V tejto lokalite je potrebné počítať v najbližších týždňoch so zvýšeným pohybom stavebných mechanizmov. …

 • 19 marca

  Mesto odkúpi pozemky pre vybudovanie nového areálu komunálneho podniku

  Mesto Banská Bystrica v najbližšom období odkúpi pozemky bývalého areálu zberných surovín na Majerskej ceste s rozlohou cca 7 800 m2. Na tento účel použije financie z kladného výsledku hospodárenia vo výške 970 000 eur. Tento krok odsúhlasili poslanci na dnešnom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zámer samosprávy vybudovať v Majeri sídlo mestského komunálneho podniku, kde bude presťahovaná aj príspevková organizácia, Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), …

 • 15 marca

  V karanténnej stanici začnú opravovať koterce, vítaná je pomoc formou venčenia zvierat

  Voliéry v Karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene, boli v novembri 2022 kompletne prestrešené. V tom istom roku sa podarilo opraviť i oporný múr v zadnej časti voliér v sekcii B. Vymenené boli aj plastové dvere a okná na budove zariadenia, opravila sa elektroinštalácia, ako aj vstupné dvere do výbehu pre psy. Samospráva projekt zastrešenia voliér zabezpečila …

 • 14 marca

  Banskobystričania môžu opäť bezplatne využiť kompost do svojich záhrad

  Zodpovedné triedenie bioodpadu, na ktorý sú určené v Banskej Bystrici hnedé nádoby, sa oplatí, pretože práve zelený odpad sa mení na kvalitné organické hnojivo. „Čierne zlato“ v podobe kompostu obohacuje pôdu o potrebné živiny, podporuje zakorenenie priesad, stromov či kríkov, predlžuje kvitnutie kvetov a zvyšuje úrodnosť. Po pozitívnych ohlasoch v minulom roku, si ho môžu Banskobystričania prevziať v stanovených dňoch a časoch na Mičinskej ceste č. …

 • 14 marca

  Mesto pripravilo projekty najväčšej rekonštrukcie základných škôl zameraných na energetiku

  Po rozsiahlej obnove viacerých materských škôl v minulých rokoch, sa mesto Banská Bystrica aktuálne zameriava na projekty historicky najväčšej rekonštrukcie svojich základných škôl. Cieľom obnovy je znížiť energetickú náročnosť budov, ktoré majú viac ako 60 rokov a dosiahnuť významné úspory. Súčasťou zámeru je aj budovanie fotovoltických zariadení na strechách školských objektov, vďaka čomu si budú môcť školy vyrábať vlastnú energiu. Keďže nové …