Do Týždňa slovenských knižníc sa zapájajú aj krajské knižnice BBSK

Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja sa aj tento rok zapájajú do Týždňa slovenských knižníc. Svoje sprievodné podujatia ponúknu deťom i dospelým v online priestore.

Na Slovensku máme viac ako 3300 registrovaných knižníc. Počas prvého marcového týždňa sa väčšina z nich už tradične zapája do kampane Týždeň slovenských knižníc. 

Výnimkou nebudú ani krajské knižnice v Banskobystrickom kraji, ktoré si pre svojich čitateľov a záujemcov pripravili hodnotné sprievodné podujatia. Tento rok sa však pre pandémiu nového koronavírusu a s ním súvisiacich opatrení presunú do online priestoru. 

  • Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici napríklad predstaví tvorbu autora poézie a prózy pre dospelých Jána Martona. 
  • Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolen príde s podujatím Hodinka s umením, prostredníctvom ktorého sa bude snažiť osloviť milovníkov umenia a spropagovať bohatý fond kníh o umení.
  • Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote zas v súvislosti s výročím narodenia Pavla Dobšinského pripravila pre všetky deti zábavno-poučné podujatie s názvom Rozprávková šifra.
  • Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši spustí online putovanie náučnými chodníkmi po regióne.
  • Novohradská knižnica v Lučenci zorganizuje pre malých čitateľov podujatie s názvom Ako šla rozprávka do sveta.
  • V Týždni slovenských knižníc si v Knižnici Jána Kollára v Kremnici pripomenú významnú slovenskú poetku, prozaičku a publicistku Ľudmilu Podjavorinskú. Okrem jej životopisného medailónu a virtuálnej výstavky kníh z jej tvorby sa uskutoční aj recitácia jej najznámejšej básne pre deti Čin-Čin.

Mottom 22. ročníka Týždňa slovenských knižníc je „Knižnice pre všetkých“. Podujatie, ktorého cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, potrvá do piatku 5. marca.  

Kompletný program nájdu záujemcovia na webstránkach knižníc a ich profiloch na sociálnych sieťach, do pozornosti dávame tieto podujatia:

Verejná knižnica Mikuláša Kováča  Banská Bystrica

Názov:  Predstavujeme autora Jána Martona – autor poézie a prózy pre dospelých

Dátum: 5. marca 2021, Čas:  18:00 hod., Miesto uverejnenia: fb Verejnej knižnice Mikuláša Kováča Banská Bystrica

Charakteristika: V týždni slovenských knižníc nám autor poézie a prózy pre dospelých predstaví svoju tvorbu, prostredníctvom krátkeho videa. Ján Marton pochádza zo Svitu a knižne debutoval v roku 2009. V súčasnosti pripravuje ďalšiu zbierku básni.

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra  Zvolen

Názov:  Knižnice vo svete

Dátum: 2. marca 2021, Čas:  10:30 hod., Miesto uverejnenia: facebook a Instagram – Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen

Charakteristika: Prehľad informácií a fotografií o najznámejších a najzaujímavejších knižniciach vo svete.

Knižnica Mateja Hrebendu  Rimavská Sobota

Názov:  Rozprávková šifra

Dátum: 4. marca 2021, Čas:  10:00 hod., Miesto uverejnenia: facebook  – Knižnica Mateja Hrebendu  Rimavská Sobota

Charakteristika: Pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky a výročia narodenia Pavla Dobšinského sme pripravili pre všetky deti  zábavno-poučné podujatie. O  priazeň detských čitateľov sa uchádzajú aj rozprávky od výmyslu sveta.  Postavy a postavičky z najobľúbenejšej knihy slovenských čitateľov, ktorá sa volá Prostonárodné slovenské rozprávky, sú ukryté v ilustrácii Juraja Hrčku. Úlohou našich detských online sledovateľov je rozlúštiť rozprávkovú šifru, ktorá v sebe ukrýva niekoľko známych rozprávok.

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš  

Názov:  On-line putovanie náučnými chodníkmi po regióne – 2 časť

Dátum: 3. marca 2021, Čas:  15:00 hod., Miesto uverejnenia: facebook webová stránka knižnice, youtube 

Charakteristika: Prostredníctvom prezentácie sa prenesieme po tratiach jednotlivých chodníkoch a  zaujímavých miest v našom okolí. Prinesieme vám tipy kam sa vybrať do prírody, a zároveň môžete zistiť veľa informácií o našom regióne. Pokračujeme náučným chodníkom z nášho regiónu s názvom SUCHÁŇ.

Knižnica Jána Kollára Kremnica 

Názov:  Chvíľka poézie – Ľudmila Podjavorinská – prednes básne z knihy „Čin-Čin“  

Dátum: 5. marca 2021, Čas:  10:00 hod., Miesto uverejnenia: facebook – Knižnica Jána Kollára Kremnica

Charakteristika: V tomto roku si počas Týždňa slovenských knižníc v Knižnici Jána Kollára pripomíname významnú slovenskú poetku, prozaičku a publicistku Ľudmilu Podjavorinskú, ktorá je považovaná za zakladateľku detskej literatúry na Slovensku. Okrem jej životopisného medailónu a virtuálnej výstavky kníh z jej tvorby, naša kolegyňa Eva Kraus v Chvíľke poézie zarecituje azda jej najznámejšiu báseň nielen pre deti Čin-Čin.

Novohradská knižnica Lučenec 

Názov: Rozprávky na každý deň – Ako šla rozprávka do sveta

Dátum: 3. marca 2021, Čas:  10:00 hod., Miesto uverejnenia: facebook a Instagram – Novohradská knižnica Lučenec

Charakteristika: Celý mesiac marec bude u nás venovaný rozprávkam a aj prostredníctvom nich chceme našich najmladších čitateľov preniesť do sveta dobra a zla, fantázie a zázrakov. V Týždni slovenských knižníc sa deťom prihovorí pani riaditeľka čítaním z knihy „Ako šla rozprávka do sveta“ a vyberie jednu z európskych rozprávok. V ďalších týždňoch bude nasledovať čítanie českej rozprávky, rozprávky od Pavla Dobšinského a posledné čítanie v mesiaci bude venované H. Ch. Andersenovi a jeho rozprávkam.

TS BBSK, Lenka Štepáneková, foto VKMK

Pozri tiež

Zvýšili kapacitu starostlivosti o pacientov po prekonaní Covid-19. 

Oddelenie pneumológie a ftizeológie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica rozšírilo pre pacientov s respiračnými ochoreniami poskytovanie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *