Upozorňujeme vodičov na dopravné obmedzenia v Banskej Bystrici

Polícia v Banskej Bystrici informuje všetkých vodičov o úplnej uzávierke cesty č. II/591 na ul. 9. mája v Banskej Bystrici, v úseku od križovatky s cestou č. I/66 po križovatku s miestnou komunikáciou s ul. Bellušovou a Pod Urpínom. Cesta bude uzavretá počas stavebných prác v súvislosti s realizáciou stavby „Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami“.

Úsek cesty č. II/591 bude uzavretý po rozmiestnení a kontrole všetkých dopravných značiek súvisiacich s uzávierkou a s vyznačením obchádzkových trás a uzávierka cesty potrvá do 31. 8. 2020.

Obchádzka uzavretého úseku cesty č. II/591 pre dopravu vrátane tranzitu smerom na Hornú Mičinú s cieľom Veľký Krtíš a späť, vedie cez:

  • svetelne riadenú križovatku na ceste č. I/66 v blízkosti autobusovej stanice Banská Bystrica,
  • cez okružnú križovatku pri autobusovej stanici, po ul. Golianova a po ul. Mičinská cesta s napojením na cestu č. II/591 pri betonárke.

Obchádzka uzavretého úseku cesty č. II/591 v jednom smere jazdy pre motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t zároveň s výškou vozidla nižšou ako 2,2 m jazdiace od Zvolena, vedie:

– po moste s jednosmernou premávkou ponad rieku Hron pri malej železničnej stanici Banská Bystrica – mesto, následne dočasným jednosmerným otvoreným prejazdom popod železničný most, následne po ul. Pod Urpínom s napojením na cestu č. II/591 (na ul. 9. mája).

Obchádzka pre vozidlá nad 3,5 t, alebo pre vozidlá s výškou nad 2,2 m jazdiace od Zvolena, pre vozidlá prichádzajúce zo smeru Brezno, pre vozidlá vychádzajúce na Brezno, ako aj pre vozidlá vychádzajúce z ul. 9. mája na Zvolen, vedie:

  • po ul. Bellušovej, Golianovej, Ceste k Smrečine, po okružnej križovatke pri autobusovej stanici, až na svetelne riadenú križovatku na ceste č. I/66 v blízkosti autobusovej stanice.

Dopravný inšpektorát žiada nielen vodičov, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky o disciplinované a ohľaduplné správanie,  tiež o zvýšenú pozornosť, opatrnosť, ale hlavne o zvýšenú trpezlivosť počas uzávierky ul. 9. mája, zároveň žiada vodičov o dôsledné sledovanie, rešpektovanie a o dodržiavanie dopravných obmedzení vyplývajúcich z dočasného dopravného značenia.

Zároveň v súvislosti s rozsiahlymi dopravnými obmedzeniami počas uzávierky cesty č. II/591 na ul. 9. mája, dopravný inšpektorát žiada všetkých vodičov, ale najmä „tranzitujúcich“ vodičov, aby sa v rámci možností vzhľadom na predpokladanú tvorbu dopravných kolón, spôsobených nárastom intenzity vozidiel na pozemných komunikáciách, vyznačených dočasným dopravným značením ako obchádzkové trasy s následným zdržaním vozidiel na križovatke pri autobusovej stanici riadenej svetelnou signalizáciou, uvedenému úseku v maximálnej možnej miere vyhli a prioritne využili aj ďalšie – nevyznačené obchádzkové trasy a to najmä severný obchvat Banskej Bystrice, ktorý nie je v intraviláne mesta spoplatnený, prípadne trasu vedenú cez Majer po ul. Stavebná a následne po ul. Majerská cesta. Pozor však na výškové obmedzenie vozidiel nad 3,7 m na trase cez Majer! Nevyznačené obchádzkové trasy sú síce dlhšie, ale určite rýchlejšie, ako tie vyznačené dočasným dopravným značením.

TS KRZP BB, Mária Faltániová, il. foto KRZPBB

Pozri tiež

Rozhovor so Stankou Škvarkovou: VERÍM, ŽE POD 13 SEKÚND SA DOSTANEM V SPRÁVNY ČAS

Máte za sebou prvú časť letnej sezóny s výbornou bilanciou: 10 behov, 7 víťazstiev, 3 druhé …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *