V Handlovej sa pripravuje nový systém prideľovania bytov a tvorby poradovníkov

Od začiatku tohto roka sa pripravujú v Handlovej zmeny, ktorých cieľom je stanoviť transparentné kritériá prideľovania mestských bytov.

Všetky zmeny budú realizované po schválení Mestským zastupiteľstvom Handlová (MsZ) v prvom štvrťroku 2019.

Podľa slov primátorky mesta Handlová Silvie Grúberovej:

„Je potrebné zaviesť prehľadnejšie pravidlá, jasný systém a transparentný poradovník žiadateľov o mestské byty. Túto tému momentálne riešia, posudzujú a pripomienkujú viacerí naši odborní zamestnanci. Výsledkom bude nová Bytová rada s jasnými kompetenciami v oblasti bytovej politiky mesta. Poradovníky budú zverejňované aj online. Ak kedysi platilo, že bytové stránky prijímal zástupca primátora, dnes to už neplatí. Od januára ich prijíma počas stránkových dní Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. Aktuálne pracujeme na tom, aby všetky potrebné podklady boli predložené na mestské zastupiteľstvo vo februári tohto roka.“

Transformácia systému prideľovania bytov a hospodárenie s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Handlová, ktorý má na základe nájomnej zmluvy v správe Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., spočíva v niekoľkých zmenách. Prvou je kreovanie tzv. Bytovej rady mesta Handlová a jej rokovacieho poriadku, ktorá bude iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom primátorky mesta v bytovej oblasti v zmysle občianskeho zákonníka. Jej členov aj rokovací poriadok bude predmetom schvaľovania mestského zastupiteľstva, v zmysle §10 od. 2 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení. Ďalšími krokmi sú príprava dvoch nových Všeobecne záväzných nariadení mesta k danej problematike a aktualizácia zásad prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Handlová.

 „Mesto Handlová sa v roku 2018 umiestnilo na 70. mieste v rebríčku transparentnosti miest Slovenska. V oblastiach Predaj a prenájom mestského majetku a Byty a sociálne zariadenia sme doteraz ďaleko zaostávali za slovenským priemerom“,

ozrejmil potrebu zmeny Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta.

Prvotným výsledkom nového systému prideľovania bytov budú samostatne vedené poradovníky pre žiadateľov o nájomné byty, byty na účel sociálneho bývania (Dimitrovova, Mostná, Železničiarska, Ligetská), samostatný  poradovník bude vytvorený pre žiadateľov o nájomné byty zo starej výstavby (Údernícka, Banícka kolónia). V osobitnom režime sa budú prideľovať byty osobitného určenia v tzv. DOS na Ul. 29. augusta, Partizánska a SNP.

Zdroj a foto: TS Mesto Handlová, Jana Paulínyová

Pozri tiež

Foto: Finále Žiackej chodeckej ligy v meste pod Urpínom opäť úspešne

V Banskej Bystrici sa vo štvrtok 23. mája 2019 uskutočnilo piate kolo a zároveň aj …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *