V národnej súťaži ETM 2018 uspeli Žilina, Rakovec nad Ondavou a Banská Bystrica

Výsledky Európskeho týždňa mobility (ETM) na Slovensku 2018 a s ňou súvisiacej národnej súťaže vyhlásili včera večer (23. októbra 2018) počas slávnosti v hoteli Národný dom v Banskej Bystrici, ktorá bola súčasťou programu 10. ročníka národnej konferencie Cyklistická doprava 2018.

Do kampane ETM sa každoročne zapája čoraz viac samospráv a výnimkou nie je ani Slovensko, kde ju koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).  V tomto roku sa do národnej kampane zameranej na tému „Kombinuj a choď!“ zaregistrovalo 54 samospráv (vlani ich bolo 49), čo v štatistike zaradilo Slovensko na pekné 12. miesto medzi 54 zapojenými krajinami. Čo je však najdôležitejšie  zapojené samosprávy zorganizovali počas týždňa mobility množstvo rôznorodých aktivít zameraných na udržateľnú mobilitu v našich mestách a obciach.

Na podporu kampane a zvýšenie motivácie samospráv zapojiť sa vyhlasuje každoročne  MŽP SR v spolupráci so SAŽP národnú súťaž ETM 2018. Riaditeľ SAŽP Richard Müller je presvedčený, že ETM je vynikajúcou príležitosťou na zmenu správania nielen jednotlivcov, ale aj možnosťou na posun pre samosprávy smerom k udržateľnejšej dopravnej stratégii.

Inovatívne riešenia na zníženie emisií a miery využívania automobilov či testovanie nových technológii a  dopravných prostriedkov je už len peknou bodkou na záver. Rovnako vnímam aj stúpajúci trend Slovenska v európskych štatistikách ETM a všeobecný rozmach kampane aj za hranicami Európy.

Do národnej súťaže ETM 2018 bolo  zaevidovaných 26 prihlášok od 16 samospráv. Odborná hodnotiaca porota,  ktorej členmi boli zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, SAŽP a Nadácie Ekopolis, zhodnotila každú prihlášku a vybrala víťazov.

V kategórii Aktívna samospráva udelila prvé miesto Žiline nielen za aktivity počas kampane, ale aj za systematickú prácu pri hľadaní možností, ako znižovať emisie v meste a podporovať čisté formy dopravy. V spolupráci s partnermi vypracovalo mesto Akčný plán nízkouhlíkovej mobility, ktorý podporuje nízkoemisné zóny a zóny s obmedzenou dopravou, ale zameriava sa aj na parkovanie, cyklodopravu, pešiu dopravu a elektromobilitu. V  meste prebieha aj výstavba cyklotrasy V6 spájajúcej sídliská Solinky s Vlčincami a  pribudlo ďalších 84 kusov cyklostojanov, servisné stojany a „bikeboxy“ pre úschovu bicyklov. Mesto  revitalizuje i verejné priestory, napríklad Park Ľ. Štúra a v časti Vodné dielo Žilina vybudovalo s podporou súkromných spoločností pump trackovú dráhu a bikepark.

V kategórii Efektívne trvalé opatrenie presvedčila najviac  hodnotiacu komisiu maličká obec Rakovec nad Ondavou, na východe Slovenska. V strede tejto obce sa nachádza miestny park so školou a od kostola ku škole vedie úzka a kľukatá cestička. Napriek tomu, že pri kostole je parkovisko, mnohí rodičia vozia deti až ku škole, čím ohrozujú chodcov.  V minulosti tam bola osadená značka zakazujúca vjazd vozidiel, no neznámi vandali ju zničili. Počas ETM sa preto deti spolu s pedagógmi rozhodli, že jasne ukážu rodičom, že si to neželajú. Vytvorili živú reťaz, pripravili si transparenty a v spolupráci s obecným úradom osadili na mieste značku zákaz vjazdu všetkých vozidiel. Napriek tomu, že ide o zdanlivo banálne opatrenie, hodnotiaca komisia sa zhodla, že prvé miesto v tejto kategórii udelí práve im. Individuálne vozenie detí do škôl je totiž zdrojom dopravných zápch až kolapsov a zhoršuje aj kvalitu ovzdušia.

Víťazstvo v kategórii Originálna aktivita sa rozhodla hodnotiaca komisia udeliť mestu Banská Bystrica. Svetelná cyklojazda mestom a Cyklotriptych, ktorú zorganizovali Banskobystričania počas Dňa bez áut, boli podľa jej členov najoriginálnejšie a  najatraktívnejšie. Účastníci cyklojazdy dostali pred štartom od usporiadateľov svetelné ventilčeky a 7 kilometrový okruh mestom tak bol zábavou aj pre okoloidúcich, ktorí si vysvietený pelotón fotili a točili krátke videá, ktoré sa potom šírili po sociálnych sieťach. Po dojazde pelotónu na Nám. SNP cyklisti pokračovali v propagácii bicyklovania a šliapali do pedálov v rámci jednej zo svetelných expozícií festivalu Svetla a tieňa s názvom Cyklotriptych.     

Počas slávnosti v Národnom dome ocenila SAŽP za ich aktívny prístup aj oficiálnych partnerov kampane ETM 2018: Železničnú spoločnosť Slovensko, Zväz autobusovej dopravyspoločnosť ARRIVA Slovakia.  

Zdroj a foto: TS SAŽP, Michaela Pšenáková

Pozri tiež

Predvianočný ekodarček pre SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia dostala na záver roka darček, vďaka ktorému môže ďalej znižovať svoju …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *