V Podpoľaní objavili rastlinu, považovanú 100 rokov za vyhynutú

Na lokalite Hradné lúky v katastri obce Dúbravy v okrese Detva, sa tento rok podarilo objaviť druh rastliny, ktorý bol na Slovensku považovaný za vyhynutý už takmer 100 rokov. Ide o chránený druh ľanolistník bezlistencový (Thesium ebracteatum), ktorý je druhom európskeho významu a ktorý bol naposledy zdokladovaný v roku 1923 na západnom Slovensku na Záhorskej nížine, v terajšej Národnej prírodnej rezervácii Abrod.

Akoinformovala riaditeľka CHKO-BR Poľana Vladimíra Fabríciusová, lokalita tohto výnimočného nálezu sa nachádza na úpätí Poľany, v rozsiahlom komplexe zamokrených lúk, ktoré boli botanikom už v minulosti známe výskytom viacerých vzácnych vlhkomilných druhov rastlín (napríklad kosatec sibírsky).

„Už po prvých prieskumoch prírodných hodnôt, ktoré nasledovali po náleze, môžeme hodnotiť uvedenú lokalitu ako jednu z najvýznamnejších a najbohatších, a to nielen z botanického pohľadu,“ uviedla.

Veľmi zaujímavý je aj spoločný výskyt (prelínanie) chladnomilných horských a teplomilných prvkov našej fauny a flóry.

„Ďalší podrobný prieskum môže priniesť ešte nejedno prekvapenie,“ pripomenula.

Zachovanie výnimočných prírodných hodnôt možno pripísať predovšetkým skutočnosti, že územie bolo v minulosti iba v malej miere postihnuté rekultiváciami a intenzifikáciou poľnohospodárskeho využívania podmáčaných lúk.

„Najmä vďaka Poľnohospodárskemu družstvu Očová, ktoré lúky využíva extenzívne, za zachovala až do dnešných čias nezvyčajná biodiverzita Zvolenskej kotliny,“

zdôraznila riaditeľka.  Správa CHKO-BR Poľana, v ktorej územnej pôsobnosti sa Hradné lúky nachádzajú, bude vzhľadom na množstvo záujmov ochrany prírody tomuto územiu venovať zvýšenú pozornosť a navrhne vhodné opatrenia na zachovanie priaznivého stavu lokality.

zdroj a foto: TASR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *