Vďaka včas prijatým opatreniam Banská Bystrica situáciu zvláda

S uvoľňovaním vládnych opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu COVID-19 sa pomaly dostáva do normálu aj život v Banskej Bystrici. Detské ihriská a športoviská v správe ZAaRES-u sa postupne sprístupňujú verejnosti, linka Osamelý senior eviduje už len pár požiadaviek, záchytné centrum pre ľudí bez domova ostáva naďalej prázdne.

Vďaka včas prijatým opatreniam krízového štábu mesta a disciplíne obyvateľov patríme k samosprávam, kde je situácia stále priaznivá. Správať sa zodpovedne by však už malo ostať na dennom poriadku každého, komu záleží na svojom okolí a meste.

Detské ihriská postupne sprístupňujeme verejnosti

S uvoľňovaním opatrení dochádza aj k postupnému sprístupňovaniu detských ihrísk. Záhradnícke a rekreačné služby vykonávajú v týchto dňoch nevyhnutnú dezinfekciu herných prvkov, premývanie, prehrabávanie a dopĺňanie piesku. V meste sa nachádza 79 detských ihrísk, ktoré budú uvedené do prevádzky postupne. Aj naďalej je nevyhnutné dodržiavať všetky hygienické nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk, obmedzenie počtu súčasne hrajúcich sa detí a pod.) K 12. máju boli vydezinfikované najnavštevovanejšie detské ihriská v Parku pod Pamätníkom SNP, na ul. Trieda SNP – kanál (Trpaslíci), na Rudohorskej ulici pri opornom múre, na Radvanskej 29 pri kaštieli a Žihadielko na ul. THK. Dnes môžete stretnúť zamestnancov ZAaRES-u pri čistení ihrísk v Sásovej.

Krízové call centrum eviduje už len minimum požiadaviek

Kontakty určené na pomoc seniorom či imobilným obyvateľom zriadilo mesto ešte 15. marca. Od tohto dňa zamestnanci mestského úradu, dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža, mestská polícia, Saleziáni či skauti rozdali 10 290 rúšok a doručili 154 nákupov potravín ľuďom odkázaným na pomoc druhých. Lekáreň Cardiopharm vybavila 47 požiadaviek na doručenie liekov a zamestnanci Odboru sociálnych vecí MsÚ poskytovali v prípade potreby aj sociálne poradenstvo, kontrolu seniorov na telefóne a pod. Za posledné obdobie sme zaznamenali minimum požiadaviek, evidujeme už len niekoľko desiatok telefonátov na nákup potravín pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. Po skončení mimoriadneho obdobia im budú ponúknuté rôzne formy sociálnych služieb, ak ich budú potrebovať, aby neostali bez pomoci.

Záchytné centrum pre ľudí bez domova ostáva naďalej prázdne, rómske deti sú zapísané do prvých ročníkov

Príslušníci mestskej polície do dnešného dňa aktívne vyhľadali a zmerali teplotu približne 120-tim bezdomovcom. Doposiaľ nejavil príznaky koronavírusu nikto, preto ostáva zriadené Záchytné centrum v Laskomeri naďalej prázdne. Terénni pracovníci sociálnej a krízovej intervencie sa okrem roznášania rúšok v uplynulom období naďalej venujú aj výučbe detí z rómskych osád. Veľa z nich po zatvorení škôl a škôlok nemalo prístup k online vyučovaniu, ktoré sa stalo bežnou súčasťou vzdelávania žiakov. Boli im nápomocní a po dohode s učiteľmi im dodnes pripravujú učebné materiály a sledujú ako sa učia… Zároveň pripomenuli rodičom a  odkontrolovali aj to, či sa deti zo sociálne slabšieho prostredia nezabudli zapísať do prvých ročníkov základných škôl.

Ďalšie uvoľňovanie opatrení v rámci MsÚ

 1. máj – na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Banská Bystrica môžu predsedovia komisií MsZ opäť zvolávať zasadnutia za dodržania prísnych hygienických opatrení
 2. máj ꟷ otvorenie pokladne a podateľne Klientskeho centra Mestského úradu v Banskej Bystrici
 3. máj – zriadenie karanténnych miest pre žiadateľov o bezodkladné poskytovanie sociálnych služieb podmienených odkázanosťou
 4. máj – spustenie online vysielania komunitných centier v Sásovej a na Fončorde
 5. máj – spustenie rezervačného systému Matriky a ohlasovne pobytu na štyri najžiadanejšie služby

Chronológia prijatých opatrení Krízovým štábom mesta Banská Bystrica

 1. apríl – zriadenie Záchytného centra pre ľudí bez domova v Laskomeri
 2. apríl – výsledky testovania zamestnancov zariadení sociálnych služieb – všetci negatívni
 3. apríl – testovanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb a terénnych pracovníkov
 4. apríl – zverejnenie prehľadných COVID-19 máp
 5. apríl – autobusy a trolejbusy jazdia v mimoriadnom režime
 6. apríl – zriadenie špeciálneho účtu pre rodinných príslušníkov, ktorí chcú zabezpečiť nákup potravín alebo liekov pre svojich starkých
 7. apríl – spustenie koronavysielania #BystricaToZvladne prostredníctvom sociálnych sietí
 8. marec – začalo sa s dezinfekciou verejných priestranstiev v meste, mesto venovalo ochranné štíty Rooseveltovej nemocnici a SČK
 9. marec – spracovanie postupov pri riešení výskytu ochorenia COVIT-19 pre zariadenia sociálnych služieb
 10. marec – zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez použitia rúška (ÚVZ SR)
 11. marec – MsP v teréne vyhlasuje do megafónu, aby si seniori vyzdvihli rúška
 12. marec –využitie služby odoslania SMS Banskobystričanom
 13. marec – vytvorenie nového informačného systému na linku „Osamelý senior“
 14. marca – zatvorenie MsÚ pre verejnosť
 15. marec – zákaz cestovať v prostriedkoch MHD bez prekrytia dýchacích ciest
 16. marec – prvé roznášanie ochranných rúšok pre osamelých seniorov
 17. marec – zriadenie Krízového call centra „Osamelý senior“ pre seniorov a ľudí odkázaných na pomoc druhých
 18. marec – dopravcovia fungujú v prázdninovom režime
 19. marec – zatvorenie základných škôl, ZUŠ, CVČ,  materských škôl a mestských detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica
 20. marec – MsÚ funguje v obmedzenom režime
 21. marec – zrušenie všetkých podujatí, zatvorenie radnice, Robotníckeho domu, Hodinovej veže, informačných centier, zatvorenie športovísk, detských ihrísk
 22. marec – nariadenie v Krematóriu Kremnička, že účasť na smútočných obradoch je potrebné minimalizovať na najbližších rodinných príslušníkov
 23. marec – v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta platí zákaz návštev, pozastavená činnosť denných a komunitných centier a ambulantných služieb
 24. marec – Krízový štáb mesta Banská Bystrica zasadol po prvý raz o 21:00 hod., vyzval organizátorov hromadných podujatí, aby zvážili ich organizovanie, podnikateľov, aby prijali všetky preventívne opatrenia a Banskobystričanov, aby sa správali zodpovedne
Zdroj a foto: TS Mestský úrad Banská Bystrica, Zdenka Marhefková

Pozri tiež

V Banskej Bystrici vďaka spolupráci pribudnú prístroje na liečbu ťažko chorých detí

Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE spojilo sily s ROTARY klubom v Banskej Bystrici, prostredníctvom ktorého získalo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *