VEDECKÁ HRAČKA V EDUKÁCII

PROGRAM 

Pondelok 18. 11. 2019 

 • 9:30 – 10:00 Registrácia 
 • 10:00 – 10:15 Otvorenie konferencie PhDr. Blanka Snopková, PhD., Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Ing. Beata Puobišová, Vedecká hračka, o. z., Banská Bystrica 

Úloha knižnice ako modernej pamäťovej inštitúcie na ceste popu larizácie vedy, neformálneho vzdelávania a získavania zahraničných skúseností PhDr. Oľga Doktorová, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

Hranie a hračka – fenomény výchovy a vzdelávania 

 • 10:15 – 11:15 (workshopy) 

Papierová fyzika 

RNDr. Věra Pejčochová, ZŠ Novolíšeňská, Brno, Česká republika 

Polarizačný kaleidoskop Mgr. Lucia Dovalová, ZŠ s MŠ, Badín 

Robotické hračky z vlastnej dielne Ing. Jozef Vaško, FabLab, CVTI SR, Bratislava Ing. Eva Kalužáková, CVTI SR, Bratislava 

Výroba vrtuľníkov Mgr. Matúš Fiľo, Banská Bystrica (SZČO) 

Dávid a Goliáš Ing. Beata Puobišová, Vedecká hračka, o. z., Banská Bystrica 

 • 11:30 – 12:45 

Nástroje podporujúce rozvoj funkčného myslenia detí smerom k múdrosti a naplneniu ich intelektového potenciálu Mgr. Miloš Vincík, PhD., Fantao/Cesta fantázie, o. z., Špania Dolina 

Prager-Eltern-Kind-Programm – Hry a pohyby s dieťaťom Dr. Dana Kubani, PEKIP, Wuppertal, Nemecko 

Vědecká hračka jako jeden z prostředků integrované výuky v pregraduální přípravě budoucích učitelů PhDr. Eva Roučová, Ph. D., Pedagogická fakulta JČU, České Budějovice, Česká republika 

Výskum využívania hier v primárnom vzdelávaní PaedDr. Andrea Kadlubiaková, ZŠ R. Dilonga, Trstená 

Kedy je hračka vedeckou a kedy je hra efektívna? RNDr. Katarína Teplanová, PhD., SCHOLA LUDUS, Bratislava 

 • 12:45 – 13:30 Obed 
 • 13:30 – 14:45 

Technická a vědecká hračka v Národním technickém muzeu RNDr. Ivana Lorencová, Národní technické muzeum, Praha, Česká republika 

Uplatnenie vedeckých hračiek v múzeu Mgr. Erika Antolová, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Modrý Kameň 

Vedecká hračka – využitie vo Hvezdárni a planetáriu Medzev Bc. Oľga Ballaschová, KCÚBaR – pracovisko Hvezdáreň Medzev 

Štátna vedecká knižnica – miesto hravého poznávania Mgr. Barbora Skubachová, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

 • 15:00 – 16:00 

Súťaže o pôvodnú vedeckú hračku Ján Maťaš, Ivan Stanček, Jakub Filo, Vedecká hračka, o. z., Banská Bystrica 

Hračky v ŠOKu RNDr. Věra Pejčochová, ZŠ Novolíšeňská, Brno, Česká republika 

Vývoj a uplatnenie novej vedeckej hračky Ing. Lucia Dovalová, ZŠ s MŠ, Badín 

Hravý experiment ako nástroj vzdelávania Ing. Anna Kravárová, AMAVET, Bratislava 

Vedecká hračka v historickej škole prof. J. Mistríka v Španej Doline PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD., ZŠ Trieda SNP, Banská Bystrica 

Kúzla vedeckých hračiek Ing. Beata Puobišová, Vedecká hračka, o. z., Banská Bystrica 

 • 16:00 – 17:30 Prehliadka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 
 • 17:35 – 17:55 

Kúzelná fyzika a vedecká hračka – premiéra show Mgr. Michal Figura, Mgr. Lenka Figurová, Kúzelná fyzika, SZŠ, Prešov 

 • 18:00 – 19:30 Raut 

Utorok 19. 11. 2019 

Vzdelávacie prístupy a programy s využitím vedeckých hračiek a hrania 

 • 8:15 – 10:45 

Matematika ako hra, hra ako matematika Bc. Stanislava Sojáková, nezávislá tútorka STEM, Bratislava 

Čo sa dá vyťažiť z hračky? Aplikácie metodológie autentického pro-vedeckého učenia (sa) hrou RNDr. Katarína Teplanová, PhD., SCHOLA LUDUS, Bratislava 

Učenie sa pomocou videohier Bc. Stanislava Sojáková, Vĺčatá, o. z., Bratislava 

Holistické učenie sa hrou v období 4. priemyselnej revolúcie Ing. Eva Kalužáková, CVTI SR, Bratislava Ing. Jozef Vaško, FabLab, CVTI SR, Bratislava 

 • 11:00 – 12:45 

Príprava mladých dizajnérov v tvorbe hračiek v strednej škole Mgr. art. Andrea Rolková, Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica 

Hračky v technickom vzdelávaní PaedDr. Ján Stebila, PhD., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici 

Celoživotné vzdelávanie o ochrane duševného vlastníctva Ing. Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica 

Význam hry v procese učenia hrou sa stávame ľuďmi Mgr. Michal Kandler, Sloboda učenia, Česká republika 

Učenie sa hrou verzus uplatnenie sa v živote RNDr. Janka Muchová, CSc., nezávislá novinárka, konzultantka, Bratislava 

Panelová diskusia „Potrebuje škola vedeckú hračku?“ RNDr. Katarína Teplanová, PhD., SCHOLA LUDUS, Bratislava 

 • 12:45 – 13.45 Obed 
 • 14:00 – 17:20 Návšteva Historickej školy Jána Mistríka 

v Španej Doline Odchody autobusov SAD: 14:10 zo Strieborného nám. v BB 

 • 17:00 zo Španej Doliny 

Vedecká hračka v edukácii Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou 

Ciele konferencie: Priblížiť význam, spôsoby a možnosti uplatňovania hračiek a hrania v rozvoji vedeckého myslenia a vedeckých zručností žiakov, študentov, učiteľov a širokej verejnosti v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania. Výme na skúseností medzi účastníkmi, ktorí sú na rôznych úrovniach rôznym spôsobom a intenzitou zainteresovaní na vzdelávaní. 

Odborní garanti konferencie: Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc., emeritný profesor UMB v Banskej Bystrici Doc. RNDr. Janka Raganová, PhD., Katedra fyziky Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici RNDr. Katarína Teplanová, PhD., SCHOLA LUDUS, Bratislava 

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník. 

Organizačné pokyny Miesto konania je Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, Banská Bystrica 

Vložné pre účastníkov konferencie (okrem študentov) 25,00 €

Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na www.svkbb.eu/vedeckahracka do 31. 10. 2019. 

 SVK BB, Barbora Skubachová, foto red.

Pozri tiež

FONČORĎÁCKE KOMUNITNÉ CESTOVINOVÉ HODY 2019

Stalo sa už obľúbenou a očakávanou tradíciou, že každoročne v novembri sa konajú na Fončorde …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *