VEDECKÁ HRAČKA V EDUKÁCII

PROGRAM 

Pondelok 18. 11. 2019 

 • 9:30 – 10:00 Registrácia 
 • 10:00 – 10:15 Otvorenie konferencie PhDr. Blanka Snopková, PhD., Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Ing. Beata Puobišová, Vedecká hračka, o. z., Banská Bystrica 

Úloha knižnice ako modernej pamäťovej inštitúcie na ceste popu larizácie vedy, neformálneho vzdelávania a získavania zahraničných skúseností PhDr. Oľga Doktorová, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

Hranie a hračka – fenomény výchovy a vzdelávania 

 • 10:15 – 11:15 (workshopy) 

Papierová fyzika 

RNDr. Věra Pejčochová, ZŠ Novolíšeňská, Brno, Česká republika 

Polarizačný kaleidoskop Mgr. Lucia Dovalová, ZŠ s MŠ, Badín 

Robotické hračky z vlastnej dielne Ing. Jozef Vaško, FabLab, CVTI SR, Bratislava Ing. Eva Kalužáková, CVTI SR, Bratislava 

Výroba vrtuľníkov Mgr. Matúš Fiľo, Banská Bystrica (SZČO) 

Dávid a Goliáš Ing. Beata Puobišová, Vedecká hračka, o. z., Banská Bystrica 

 • 11:30 – 12:45 

Nástroje podporujúce rozvoj funkčného myslenia detí smerom k múdrosti a naplneniu ich intelektového potenciálu Mgr. Miloš Vincík, PhD., Fantao/Cesta fantázie, o. z., Špania Dolina 

Prager-Eltern-Kind-Programm – Hry a pohyby s dieťaťom Dr. Dana Kubani, PEKIP, Wuppertal, Nemecko 

Vědecká hračka jako jeden z prostředků integrované výuky v pregraduální přípravě budoucích učitelů PhDr. Eva Roučová, Ph. D., Pedagogická fakulta JČU, České Budějovice, Česká republika 

Výskum využívania hier v primárnom vzdelávaní PaedDr. Andrea Kadlubiaková, ZŠ R. Dilonga, Trstená 

Kedy je hračka vedeckou a kedy je hra efektívna? RNDr. Katarína Teplanová, PhD., SCHOLA LUDUS, Bratislava 

 • 12:45 – 13:30 Obed 
 • 13:30 – 14:45 

Technická a vědecká hračka v Národním technickém muzeu RNDr. Ivana Lorencová, Národní technické muzeum, Praha, Česká republika 

Uplatnenie vedeckých hračiek v múzeu Mgr. Erika Antolová, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Modrý Kameň 

Vedecká hračka – využitie vo Hvezdárni a planetáriu Medzev Bc. Oľga Ballaschová, KCÚBaR – pracovisko Hvezdáreň Medzev 

Štátna vedecká knižnica – miesto hravého poznávania Mgr. Barbora Skubachová, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

 • 15:00 – 16:00 

Súťaže o pôvodnú vedeckú hračku Ján Maťaš, Ivan Stanček, Jakub Filo, Vedecká hračka, o. z., Banská Bystrica 

Hračky v ŠOKu RNDr. Věra Pejčochová, ZŠ Novolíšeňská, Brno, Česká republika 

Vývoj a uplatnenie novej vedeckej hračky Ing. Lucia Dovalová, ZŠ s MŠ, Badín 

Hravý experiment ako nástroj vzdelávania Ing. Anna Kravárová, AMAVET, Bratislava 

Vedecká hračka v historickej škole prof. J. Mistríka v Španej Doline PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD., ZŠ Trieda SNP, Banská Bystrica 

Kúzla vedeckých hračiek Ing. Beata Puobišová, Vedecká hračka, o. z., Banská Bystrica 

 • 16:00 – 17:30 Prehliadka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 
 • 17:35 – 17:55 

Kúzelná fyzika a vedecká hračka – premiéra show Mgr. Michal Figura, Mgr. Lenka Figurová, Kúzelná fyzika, SZŠ, Prešov 

 • 18:00 – 19:30 Raut 

Utorok 19. 11. 2019 

Vzdelávacie prístupy a programy s využitím vedeckých hračiek a hrania 

 • 8:15 – 10:45 

Matematika ako hra, hra ako matematika Bc. Stanislava Sojáková, nezávislá tútorka STEM, Bratislava 

Čo sa dá vyťažiť z hračky? Aplikácie metodológie autentického pro-vedeckého učenia (sa) hrou RNDr. Katarína Teplanová, PhD., SCHOLA LUDUS, Bratislava 

Učenie sa pomocou videohier Bc. Stanislava Sojáková, Vĺčatá, o. z., Bratislava 

Holistické učenie sa hrou v období 4. priemyselnej revolúcie Ing. Eva Kalužáková, CVTI SR, Bratislava Ing. Jozef Vaško, FabLab, CVTI SR, Bratislava 

 • 11:00 – 12:45 

Príprava mladých dizajnérov v tvorbe hračiek v strednej škole Mgr. art. Andrea Rolková, Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica 

Hračky v technickom vzdelávaní PaedDr. Ján Stebila, PhD., Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici 

Celoživotné vzdelávanie o ochrane duševného vlastníctva Ing. Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica 

Význam hry v procese učenia hrou sa stávame ľuďmi Mgr. Michal Kandler, Sloboda učenia, Česká republika 

Učenie sa hrou verzus uplatnenie sa v živote RNDr. Janka Muchová, CSc., nezávislá novinárka, konzultantka, Bratislava 

Panelová diskusia „Potrebuje škola vedeckú hračku?“ RNDr. Katarína Teplanová, PhD., SCHOLA LUDUS, Bratislava 

 • 12:45 – 13.45 Obed 
 • 14:00 – 17:20 Návšteva Historickej školy Jána Mistríka 

v Španej Doline Odchody autobusov SAD: 14:10 zo Strieborného nám. v BB 

 • 17:00 zo Španej Doliny 

Vedecká hračka v edukácii Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou 

Ciele konferencie: Priblížiť význam, spôsoby a možnosti uplatňovania hračiek a hrania v rozvoji vedeckého myslenia a vedeckých zručností žiakov, študentov, učiteľov a širokej verejnosti v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania. Výme na skúseností medzi účastníkmi, ktorí sú na rôznych úrovniach rôznym spôsobom a intenzitou zainteresovaní na vzdelávaní. 

Odborní garanti konferencie: Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc., emeritný profesor UMB v Banskej Bystrici Doc. RNDr. Janka Raganová, PhD., Katedra fyziky Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici RNDr. Katarína Teplanová, PhD., SCHOLA LUDUS, Bratislava 

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník. 

Organizačné pokyny Miesto konania je Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, Banská Bystrica 

Vložné pre účastníkov konferencie (okrem študentov) 25,00 €

Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na www.svkbb.eu/vedeckahracka do 31. 10. 2019. 

 SVK BB, Barbora Skubachová, foto red.

Pozri tiež

Vďaka ustupujúcemu koronavírusu znova ožije aj mesto pod Urpínom

Banskobystričania môžu mať ďalší dôvod na radosť. Od 1. júna bude  pre verejnosť opäť sprístupnená …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *