Vedeli ste, že v stredovekom banskom práve mal panovník podiel z ťažby rúd resp. kovov?

Podiel sa odvádzal vo forme naturálií, teda časti vyťaženého kovu, ktorý bol potom väčšinou použitý na výrobu mincí. V Múzejnej abecede vám priblížime ďalší historický pojem – Urbura.

Na slovenskom území zaviedol urburu uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou, presne 17. mája 1327. Dovtedy sa pozemky, na ktorých boli objavené rudy drahých kovov, museli automaticky odovzdať kráľovi. Zavedenie urbury súviselo so zavedením zemepanskej banskej slobody, ktorá znamenala, že majiteľ si mohol nálezisko ponechať. Karol Róbert si súčasne začal uplatňovať monopol drahých kovov, čo znamenalo, že nakupovať a predávať drahé kovy mohli iba kráľovskí komorskí úradníci. O výber urbury sa starali poverení kráľovskí úradníci, resp. kráľovská komora. V dobe Karola Róberta urbura predstavovala 1/10 zlatej rudy a 1/8 iných rúd. Po zistení obsahu zlata a striebra vo vyťaženej rude nevydala kráľovská komora majiteľom rudy ich podiel, ale zaplatila ho striebornými alebo zlatými mincami. Pri tomto spôsobe výkupu, získala dodatočne kráľovská komora 35% z ceny vykupovaného striebra a 40% z ceny vykupovaného zlata.

Najstarší predpis o vyberaní urbury na území Slovenska je uvedený v slávnom privilégiu pre Banskú Bystricu z roku 1255. Zo zlata sa mala odovzdávať jedna desatina, zo striebra osmina. Kráľ Karol Róbert v r. 1327 nariadil, aby šľachta a preláti, ktorí sa venovali dobývaniu rúd, platili ako urburu zo zlata a striebra jednu dvanástinu a z menej hodnotných kovov jednu pätnástinu. Keď bane neprospievali, komora oslobodzovala ťažiarov aj celé banské mestá na určitý čas od urbury. Zo železa sa urbura neplatila aj napriek viacerým nariadeniam uhorských kráľov, zaviedol ju až Jozef II. r. 1782, a to jednu dvadsiatinu z vyrobeného železa. Neskôr sa platila urbura aj z uhlia. V roku 1854 nariadil Všeobecný banský zákon platiť urburu aj v budúcich rokoch. Toto nariadenie bolo zrušené a namiesto neho zaviedli dôchodkovú daň.

Zdroj a foto : fb Stredoslovenské múzeum

Pozri tiež

Zvýšili kapacitu starostlivosti o pacientov po prekonaní Covid-19. 

Oddelenie pneumológie a ftizeológie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica rozšírilo pre pacientov s respiračnými ochoreniami poskytovanie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *