Veselý fotograf, futbalový brankár, výborný lekár či docent plný životného elánu – Cena mesta Banská Bystrica a cena primátora za rok 2015

V utorok podvečer sa nádherne vyzdobená Cikkerova sieň historickej radnice dočkala vzácnych hostí. Slávnostné udeľovanie Čestného občianstva a oceňovanie laureátov Ceny mesta a Ceny primátora malo výbornú atmosféru. Do kroniky ocenených osobností mesta Banská Bystrica pribudli ďalší významní ľudia z rôznych profesných oblastí. Program spestrili sólisti banskobystrickej Štátnej opery.

Bohatstvom nášho mesta boli vždy ľudia, ktorí usilovne a najmä skromne pracujú a motivujú ostatných naokolo. Mnohokrát o nich ani nevieme, preto som rád, že oceňovanie osobností Banskej Bystrice je každý rok výnimočnou udalosťou a zároveň jedinečnou príležitosťou poďakovať im. Úprimne ďakujem za všetko dobré, čo ste pre naše mesto a šírenie jeho dobrého mena urobili,“ povedal na úvod Ján Nosko primátor Banskej Bystrice.

Akademický sochár Juraj Sapara je autorom plakety, ktorú dostali všetci laureáti  a bude pre nich krásnou pamiatkou na významné ocenenie. Plaketa zobrazuje Banskú Bystricu ako historické banské mesto.

_DSC1761

 

Do kroniky Čestného občianstva mesta Banská Bystrica sa zapísalo meno profesora Imricha Ďuricu. Ocenenie, in memoriam, získal za duchovný rozvoj mesta v čase neslobody, za vrúcny vzťah k všetkým obyvateľom mesta, za vynaložené úsilie pri oprave sakrálnych objektov a za príkladné znášanie osobného prenasledovania a utrpenia. Jeho odkaz pripomína aj pamätná tabuľa umiestnená na Rímskokatolíckom úrade na Námestí Štefana Moysesa.

Cenu primátora získal  športovec stále verný svojmu rodnému mestu – Peter Boroš, futbalový brankár a zároveň tréner, ktorý napriek mnohým ponukám ostal pôsobiť v Banskej Bystrici. Svojou klubovou vernosťou je vzorom pre mladé talenty a verí, že sa aj jemu podarí vychovať pár ďalších správnych Duklistov. Práve mladým brankárom venuje veľa času a my veríme, že medzi nimi vyrastie ďalší skvelý športovec so srdcom na správnom mieste, na mieste.

Za rozvoj televízneho štúdia v Banskej Bystrici získala Cenu primátora za rok 2015 aj Marta Gajdošíková. Redaktorka a moderátorka, ktorá tomuto mestu a najmä tunajšiemu televíznemu štúdiu zasvätila niekoľko dekád svojho života, sa svojou usilovnosťou vypracovala na riaditeľku Dvojky RTVS. Rodáčka s Popradu sa v Banskej Bystrici cíti ako doma a keď je mimo nej, vždy ju srdce ťahá domov – do mesta, kde má svoju rodinu, priateľov a kde dlhé roky vytrvalo pracovala. Banská Bystrica sa stala jej domovom. Je držiteľkou ocenenia „Obrazovka 88“, čo samé za seba hovorí o tom, že svoju prácu na vysokej úrovni robí vytrvalo a jubileum, ktoré minulý rok oslávila, je azda tou najlepšou príležitosťou na poďakovanie. K oceneniu srdečne blahoželáme.      

V kategórii kolektív, za úspešnú reprezentáciu mesta na domácich aj zahraničných súťažiach a festivaloch, si cenu odniesol Tanečný odbor Základnej umeleckej školy J. Cikkera. Tanečný odbor vznikol ešte v roku 1967 na vtedajšej ĽŠU (dnešná ZUŠ J.Cikkera) pod vedením Pavla Lukáča. Postupne sa vyprofiloval výlučne so zameraním na umelecké žánre tanca. Pôsobia tu deti už od predškolského veku až po dospelosť. Od roku 1995 tanečný odbor absolvoval mnoho festivalov po celej Európe nevynímajúc napríklad Sicíliu, Sardíniu, Francúzsko, Taliansko či Chorvátsko. Všade sa stretli s veľkým uznaním a po rokoch práce sa im dostalo zaslúženého ocenenia aj od mesta, v ktorom pôsobia.

Za jednotlivcov, za prínos v charitatívnej, kultúrnej a športovej oblasti si tento rok cenu odniesol energický, veselý a obľúbený banskobystrický fotograf „Mišiak“ – Ján Miškovič. Napriek zrakovému hendikepu je neskutočne aktívny a vždy s dobrou náladou. Fotografovaniu sa venuje od roku 1968 a je niekoľkonásobným držiteľom ocenenia Photo Exellence Monte Carlo, v roku 2005 získal titul „Majster MZSF“ Zväzu slovenských fotografov. Má za sebou mnoho výstav a ďalších cien a je známy aj svojou záľubou v modelárstve, ktorému sa venuje od roku 1967. V roku 2007 vstúpil do Lion´s klubu a v charitatívnej oblasti pomáha najmä deťom, ktoré majú problém so zrakom, no rovnako aktívne pomáha aj banskobystrickému OZ Nožička, kde prináša úsmev deťom s viacnásobným postihnutím. A nebol by to Mišiak, aby niečo nevyviedol. Pri odovzdávaní ceny od primátora Jána Noska nezaprel v sebe fotografa a z vrecka šikovne vytiahol foťák. Za potlesku pobaveného publika si spravil s primátorom nezabudnuteľnú „selfie“. Nenašiel sa jeden, kto by mu zo srdca zaslúžené ocenenie nedoprial. Aj my gratulujeme a želáme mu pevné zdravie, aby  nás mohol nielen svojimi fotografiami ešte dlhé roky tešiť.

Za umeleckú činnosť a prínos v oblasti vysokého školstva bol ocenený režisér, docent na Fakulte dramatických umení Akadémie umení, Matúš Oľha, ktorý sa na záver za všetkých ocenených predniesol príhovor. Musíme dodať, že do príhovoru dal srdce, vtip, dušu aj veľký kus človečiny. K slzám a smiechu dokáže človeka za pár minút priviesť len človek s veľkým srdcom.

„Keď raz budeme starí a na kolenách držať vnúčika, či pravnúčika, šušľajúc mu budeme rozprávať o tom, ako sme dnes dostali toto ocenenie od primátora Jána Noska. Vnúčik sa nás opýta : „A to je ten ujo, čo je po ňom pomenovaná autobusová stanica?“ Áno ten.“

Za obrovského potlesku sa v sále zalesklo niekoľko očí a nebolo toho, kto by si z nádherného večera neodniesol niečo príjemné a ľudské.

_DSC1846

Cenu mesta udeľuje mestské zastupiteľstvo osobnostiam, ktoré dosiahli alebo stále dosahujú tvorivé výkony a významné výsledky v rôznych oblastiach života.

Do zoznamu ocenených pribudol lekár Miroslav Galanda. Slávnostnú plaketu získal za vynikajúce výsledky vo vedeckej činnosti a pri záchrane ľudských životov. Zakladateľ prvého neurochirurgického pracoviska v stredoslovenskom regióne a autora viac ako 140 publikácií doma i v zahraničí v oblasti stereotaxie, funkčnej a cievnej neurochirurgie, neuroonkológie. Je aj spoluautor učebníc o chirurgii a takmer dekádu bol predsedom Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti. V minulom roku oslávil už svoje sedemdesiatiny a tak je ocenenie rovnako len príjemným zadosťučinením za jeho obetavý prínos pri záchrane mnohých ľudských životov.

Banská Bystrica je najfrankofónnejším mestom na Slovensku. Cenu mesta za prínos vo vzdelávacej a kultúrnej oblasti, šírenie francúzskej a frankofónnej kultúry si totiž prevzal kolektív Alliance Française.  Banská Bystrica je v porovnaní k počtu obyvateľov skutočne najfrankofónnejším mestom Slovenska.

Ocenenie, in memoriam, za celoživotné úsilie, pri presadzovaní základných princípov demokratického a morálne vyspelého slovenského národa, získal niekdajší predseda Slovenskej obchodnej komory v Banskej Bystrici, Viliam Pauliny. Zaslúžil sa okrem iného o výstavbu niekoľkých železničných tratí a prispel k rozvoju kúpeľníctva na strednom Slovensku (Sliač, Kováčová). V roku 1938 sa stal starostom mesta Banská Bystrica. Pre verejný nesúhlas s rozdelením republiky bol odvolaný zo všetkých verejných funkcií. Keď sa 1.9.1944 ujala SNR zákonodarnej  a výkonnej moci, bol vymenovaný za povereníka SNR pre financie v Banskej Bystrici. Po ústupe SNP bol zatknutý a prevezený do Bratislavy. Odtiaľ spolu s generálmi Viestom a Golianom bol dňa 26.12.1944 transportovaný do Berlína, kde jeho stopy zmizli.

mp

 

Pozri tiež

Foto : Pamätná kniha Banskej Bystrice pozná ďalšie osobnosti mesta

Február má v meste pod Urpínom vždy výnimočnú a slávnostnú atmosféru. Každoročne je spätý s oceňovaním osobností Banskej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *