Vo finále súťaže PRE VODU opäť školské tímy i jednotlivci

Aj štvrtý ročník súťaže PRE VODU priniesol množstvo nápadov v oblasti efektívneho hospodárenia s vodou.

Súťažiach študentov i mladých odborníkov teraz čaká finále, na ktorom budú prezentovať svoje práce pred odbornou porotou. Súťaž organizuje Nadácia Ekopolis a záštitu nad ňou prebral minister životného prostredia SR, pán László Sólymos.

Spolu šesť prác, ktoré sa uchádzajú o Cenu Nestlé v hodnote 1 000 eur, pochádza z dielne vysokoškolských tímov, ale aj mladých aktívnych jednotlivcov. Reálne problémové situácie, ktoré do súťaže zadali samosprávy a firmy začiatkom roka 2019, tak našli svoje riešenia po uzávierke návrhov, ktorá bola 30. septembra.

Práce postupujúce do finále súťaže PRE VODU 2019:

V kategórii študentských tímov, ktoré vedie pedagóg z univerzity alebo vysokej školy, tento rok súťažili tri tímy zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitra, Technickej univerzity vo Zvolene a Technickej univerzity v Košiciach. Podmienkou pre túto kategóriu bolo riešiť pridelenú modelovú situáciu priamo v teréne spolu s miestnou komunitou resp. predkladateľmi modelových situácií. Do finále súťaže postúpili práce troch študentských skupín:

  • MYZONE – transformácia verejného priestoru (Nové Zámky), Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra;
  • Park v átriu (Poprad), Stavebná fakulta TU v Košiciach;
  • Dažďové vody v  pivovare, (Banská Bystrica) Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene.

V druhej, otvorenej kategórii, si súťažiaci mohli vybrať, či budú riešiť jednu z piatich modelových situácií, alebo či predložia vlastný návrh riešenia. Súťažiť mohli aj s vlastnou diplomovou či semestrálnou prácou. Odborná porota do finále v tejto kategórii odporúčala tri súťažné návrhy:

  • Architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom, Miroslav Čibik
  • Koncepcia renaturácie toku Trnávka, Tomáš Pozdech
  • Revitalizácia studničky v meste Revúca, Michal Tomlain

Finále a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční 13. novembra 2019 od 9,00 hod. v bratislavskom SATORI stage. Finalisti v oboch kategóriách predstavia odbornej porote svoje dopracované súťažné návrhy. Víťaz v otvorenej kategórii získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €, druhé a tretie miesto môže získať finančnú odmenu v hodnote 500 € a 200 €. Najlepší študentský tím získa ocenenie 1 000 €.

Všetky súťažné návrhy budú po ukončení súťaže odovzdané zadávateľom, ktorí ich budú môcť využiť na riešenia problémov s vodou podľa vlastných potrieb.

Viac informácií o súťaži získate na www.sutazprevodu.sk.

TS Nadácia Ekopolis , Martina Ragalová, foto ilustr. red.

Pozri tiež

Juniori získali zo štyroch zápasov šesť bodov

Na druhý blok zápasov nastúpili juniori do 17 rokov MIBY Banská Bystrica na domácej palubovke …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *