Vyjadrenie primátorky mesta Zvolen k ostatnému rokovaniu mestského zastupiteľstva

Na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva bola opäť otvorená téma odvolávania a dosadzovania zástupcov do spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Pred niekoľkými týždňami som totiž po prvýkrát, odkedy som primátorkou, nepodpísala uznesenie, nakoľko sa domnievam, že je pre mesto nevýhodné.

Väčšina poslancov sa vtedy rozhodla vymeniť hneď niekoľkých ľudí, ktorí roky kvalitne pracujú pre Zvolen a Zvolenčanov len preto, lebo to zákon pripúšťa. Vyhodiť niekoho z práce bez preukázania pochybení a nahradiť ho niekým iným – bez výberového konania a v niektorých prípadoch aj bez potrebnej odbornosti, sa mi nezdá správne, aj preto som napokon uznesenie nepodpísala.

Samozrejme sa v pondelok najväčšia „diskusia“ viedla okolo konateľa Lesného podniku mesta Zvolen. Ten už dlhé týždne čelí špinavej kampani voči svojej osobe a to bez jediného dôkazu o akomkoľvek pochybení. Priamo pred poslancami chcel vystúpiť už minulý týždeň, samotný predkladateľ návrhu – predseda Klubu nezávislých poslancov – však tento bod vtedy stiahol z rokovania.

Následne teda chcel vystúpiť na včerajšom rokovaní zastupiteľstva a to priamo k bodu, ktorý sa ho týkal, väčšina poslancov však ukončila diskusiu. A keď sa aj na úplný záver konateľ Lesného podniku konečne dostal k slovu, paradoxne väčšina tých poslancov z Klubu nezávislých poslancov, ktorí ho napádajú v médiách a na sociálnych sieťach, už v sále nesedela. Jednoducho odišli a vedome urobili zastupiteľstvo neuznášaniaschopným.

Jediným svetlým momentom celej situácie je zhoda na uskutočnení nezávislej kontroly v Lesnom podniku. Tá by nám, a hlavne všetkým Zvolenčanom, ukázala, ako Lesný podnik hospodáril a hospodári. Až tá by potvrdila alebo vyvrátila reči o údajnom nehospodárnom nakladaní s drevom. Kľúčové je v tomto prípade slovo „nezávislá.“ Väčšinový Klub nezávislých poslancov totiž do kontrolnej komisie navrhol človeka, ktorý bol v minulosti zamestnancom Lesného podniku, ktorý sa dnes venuje obchodu z drevom a ktorý má, podľa jeho vlastných vyjadrení, veľký záujem o nákup dreva práve od Lesného podniku mesta Zvolen. A v tomto prípade som si nezávislosťou kontroly skutočne nie istá.

Väčšina zastupiteľstva však takto rozhodla. Ako sa v minulosti vyjadril jeden z členov Klubu nezávislých poslancov – majú v zastupiteľstve väčšinu a tak jednoducho môžu. Za seba však hovorím, že urobím všetko pre to, aby bolo posúdenie hospodárenia Lesného podniku vykonané naozaj odborne a nezávisle.

TS: Martin Svatuška, ilustračné foto: redakčné

Pozri tiež

Ďalšie opatrenie proti prípadnému šíreniu koronavírusu vo Zvolene. Tentokrát sa týka obmedzenia chodu mestského úradu

Len pred niekoľkými minútami sa skončilo ďalšie rokovanie krízového štábu mesta Zvolen. Jeho členovia priebežne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *