Vysokoškolský projekt PerConIK zjednodušil prácu programátorov

Príkladom spojenia spoločnosti z praxe so vzdelávacou a výskumnou inštitúciou je aj projekt PerConIk, ktorý sa uskutočňuje na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave. Jeho cieľom je zefektívniť prácu vo veľkých tímoch, zjednodušiť prácu programátorom, ale aj ich nadriadeným.

Mária Bieliková zodpovedná za PerConIk vysvetlila, že tento a ďalšie výskumné projekty majú pre univerzitu veľký význam aj v tom, že s ich pomocou dokáže stabilizovať ľudskú infraštruktúru. Tá je totiž podľa nej v súčasnom vysokom školstve stále poznačená výpadkom z konca minulého storočia.

„Týka sa to špeciálne výskumu v oblasti informatiky a informačných technológií vzhľadom na dopyt po vysokokvalifikovaných IT odborníkoch a ponuky platov na univerzite v porovnaní s komerčnými subjektmi,“ ozrejmila profesorka FIIT STU.

Univerzita zhodnotila, že projekt priniesol nielen zaujímavé výsledky, ale aj medzinárodné uznanie a dôležité kontakty pre mladých výskumníkov. Riešil problematiku, ktorej sa venuje celosvetová pozornosť. Doktorand FIIT STU Martin Konôpka prezentoval svoje doterajšie výsledky na najväčšej medzinárodnej konferencii venovanej softvérovému inžinierstvu ICSE 2015.

„K jeho posteru chodili kapacity, ktoré dovtedy poznal len z publikácií, a ktoré často citoval vo svojich prácach,“ konštatovala STU.

K najvýznamnejším výsledkom projektu patrí vizualizácia softvéru a efektívne metódy vyhľadávania v zdrojovom kóde. Prehľadávanie a vizualizáciu pritom môže použiť aj vedúci tímu alebo jeho vyšší nadriadený, keď chcú poznať, ako sa darí nováčikom, ako sú vyťažení skúsení programátori, alebo keď potrebujú zrelých odborníkov do nového projektu s podobným obsahom.

Projekt podporuje spoločnosť Gratex International, FIIT STU a Európska únia prostredníctvom grantu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v rámci Operačného programu Podpory výskumu a vývoja. PerConIK je akronym odvodený z anglického „Personalized Conveying of Information and Knowledge“.

Zdroj: tasr

Pozri tiež

Video│Na nočnej rybačke

TV Hronka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *