Využívanie dreva môže zmierniť negatívne dopady zmeny klímy

V uplynulých rokoch riešili výskumníci z Národného lesníckeho centra a z Technickej univerzity vo Zvolene projekt GREENWOOD. Jedným z hlavných výstupov projektu je zistenie, že efektívne využívanie dreva môže prispieť k zmierňovaniu negatívnych dopadov zmeny klímy. Informoval o tom Ján Lichý z Národného lesníckeho centra. 

Drevo považujú odborníci za ekologický, obnoviteľný a strategický materiál budúcnosti. Výrobky z dreva, ktoré sú zároveň vyrobené trvalo udržateľným spôsobom, sú šetrné k životnému prostrediu a majú teda nesporný enviromentálny prínos. Využívanie dreva má hneď niekoľko pozitív, okrem toho, že jeho ťažba a spracovanie prispieva k sociálnemu a ekonomickému rozvoju, prispieva aj ku zmierňovaniu klimatickej zmeny.

„Prostredníctvom ukladania uhlíka v lesoch, jeho viazaním v produktoch z dreva a náhradou neobnoviteľných surovín, ktoré sú väčšinou vyrábané „uhlíkovou stopou“, sa chráni atmosféra Zeme,“

informuje Lichý.

V rámci výskumu sa identifikovali aj aktuálne toky dreva v Slovenskej republike. V súčasnosti podľa analýz Slovensko viac dreva vyváža ako dováža. Za posledné desaťročie dosiahol objem exportu surového dreva 2,5 mil. metrov kubických, priemerný objem importu bol 0,96 mil. mestorv kubických. V dôsledku zahraničného obchodu sa v priemere každoročne znížil objem domáceho spracovania a spotreby surového dreva o približne sedemnásť percent. V exporte dreva prevládali ihličnaté výrezy prvej až tretej kvalitatívnej triedy. Pri napĺňaní cieľov zelenej ekonomiky môže podľa výskumníkov výrazne posilniť pozíciu drevospracujúceho priemyslu obmedzenie vývozu a zlepšenie využívania zdrojov na domácu spotrebu.

Podľa výskumníkov je tiež dôležité zabezpečiť vyšší podiel produktov s dlhšou životnosťou a tým pádom aj dlhším polčasom rozpadu uhlíka. Hlavným spôsobom využitia listnantého dreva na Slovensku je výroba celulózy a papiera, to znamená produktov s krátkou životnosťou, teda aj krátkou dobou skladovania uhlíka.

Predseda Slovenskej lesníckej komory Milan Dolňan

Zo záverov výskumu možno konštatovať, že efektívne využívať domáce zdroje dreva má veľký význam pri zmierňovaní dopadov klimatickej zmeny. Zároveň má potenciál tvorby nových pracovných miest a investícií do rozšírenia spracovateľských kapacít.

Projekt GREENWOOD riešili v rokoch 2015 až 2019 výskumníci z Národného lesníckeho centra a Technickej univerzity vo Zvolene. Financovala ho Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho cieľom bolo optimalizovať využívanie dreva na Slovensku a naplniť tak princípy zelenej ekonomiky.

lm, zdroj: TS Národné lesnícke centrum, foto redakčné

Pozri tiež

Každý vek má svoje radosti, svoj humor a zvyky

Včera (rozumej 22. októbra toho roku – poznámka autora) mi doručila zhovorčivá poštová doručovateľka tučnejšiu …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *