Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

Koniec roka a obdobie sviatkov so sebou prináša aj zvýšenú produkciu komunálneho odpadu. Aj tento rok bude preto v Banskej Bystrici zber posilnený. Z dôvodu dní pracovného voľna nastanú aj zmeny v pravidelných termínoch.

Zber odpadov bude prebiehať takmer každý deň od 23. decembra 2019 do 12. januára 2020, okrem 25. decembra 2019, 1. januára 2020 a nedieľ. Žiadame preto obyvateľov, aby počas zberných dní neparkovali pred kontajnermi, najmä v čase od 06:00 hod. do 16:00 hod. V tomto období môže v dôsledku blokácie nádob vozidlami dôjsť k zvýšenému znečisteniu stojísk a v spojení so snehovými zrážkami to môže spôsobiť mnohé komplikácie vo veci čistoty verejných priestranstiev. Zber komunálneho odpadu od bytových a rodinných domov sa uskutoční aj počas sviatočných dní – 24. aj 26. decembra 2019 a 6. januára 2020.

Upozornenie pre právnické osoby a podnikateľov

Náhradný vývoz za sviatočné dni 24. – 26. decembra 2019 sa uskutoční v piatok, 27. decembra 2019. Za Nový rok to bude vo štvrtok, 2. januára 2020 a za sviatok Troch kráľov sa zber uskutoční v utorok, 7. januára 2020.

Upozornenie pre obyvateľov rodinných domov

Vývoz zmesového komunálneho odpadu pre obyvateľov rodinných domov, ktorý býva realizovaný v stredy (25. december 2019 a 1. január 2020) bude z dôvodu dní pracovného pokoja nahradený nasledovne:

Zber za stredu 25. decembra 2019 a 1. januára 2020 je presunutý na UTOROK, 24. december a 31. december 2019 pre nasledovné ulice: Bagarova; Gorkého; Nové Kalište; Spojová; Tichá; Wolkerova; Zelená; Iliašska; Podháj; Sládkovičova; Zvolenská cesta; Brezová; Čerešňová; Jabloňová; Kremnička; Šípková; Majerská; Stavebná; Malachovská; Borovicová; Brestová; Klenová; Liesková; Rakytovská; Smreková; Vŕbová; Hronská; Jiráskova; Mieru; Poľovnícka; Ponická ulica; Šalkovská; 9.mája; Bellušova; B.Němcovej; Družstevná; Hronské predmestie; Hviezdoslavova; Jesenského; Mičinská cesta; Pod rybou; Pod Turíčkou; Pod Urpínom; Timravy.

Zber za stredu 25. decembra 2019 a 1. januára 2020 je presunutý na ŠTVRTOK, 26. december a 2. január 2020 pre nasledovné ulice: 29. augusta; Astrová; Azalková; Bakossova; Cesta k nemocnici; Cesta na štadión; Dobšinského; F.Švantnera; Figuša Bystrého; Hečkova; Horná; Horná Strieborná; Horné záhrady; Hurbanova; Jána Chalupku; Jegorovova; Kollárova; Komenského; Krížna; Laskomerská; Lazovná; Ľuda Ondrejova; M.Hattalu; M.M.Hodžu; Murgašova; Na Graniari; Na Karlove; Nad Plážou; Námestie SNP; Partizánska; Petelenova; Pod Jesenským vŕškom; Profesora Sáru; Skuteckého; Stoličková; Šimona Jurovského; Školská; Šoltésovej; Tajovského; Terézie Vansovej; Záhradná; Jaseňová; Lipová; Lúčičky; Na Lúčkach; Pod Dúbravou; Podlavická cesta; Povstalecká cesta; Priehrada; Višňová; Dedinská; Kapitána Jaroša; Mladých budovateľov; Odbojárov; Pod Banošom; Pod Hôrkou; Rudlovská cesta; Ružová; Strmá; Dubová; Ďumbierska; Haškova; Hlboká; Inovecká; Magurská; Na Tále; Na Zábave; Pod cintorínom; Pod Skalkou; Sásovská cesta; Stránska; Surovská; Veterná; Buková; Mlynská; Pestovateľská; Pod Stráňou; Skubínska cesta; Záhumnie.

Zberný dvor a zber nebezpečných odpadov

ZBERNÝ DVOR DECHETTERIES v Radvani bude v dňoch pracovného pokoja 24., 25., 26. decembra 2019 a v dňoch 1. – 6. januára 2020 zatvorený a dňa 31. decembra 2019 bude mať upravené pracovné hodiny od 8:30 do 13:30 hod.

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV na prevádzke spol. DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste 139 nebude prebiehať v dňoch 23. decembra 2019 až 6. januára 2020.

Čo s vianočným stromčekom?

Zber vianočných stromčekov od nádob na zber komunálneho odpadu bude prebiehať od 6. januára do 9. februára 2020 v cykle raz za týždeň a od 10. februára 2020 priebežne podľa potreby. Vzhľadom na to, že budú zbierané ako biologicky rozložiteľný odpad, je potrebné zo stromčeka odstrániť všetky umelé ozdoby, obaly z cukríkov a podobne. Stromčeky je možné odovzdať aj v zbernom dvore v Radvani.

Pre bližšie informácie kontaktujte oddelenie odpadového hospodárstva a ÚVP e-mailom na: separovanyzber@banskabystrica.sk.

Zdroj a foto : TS  Mesto Banská Bystrica, Dominika Mojžišová

Pozri tiež

Vedenie mesta Banská Bystrica sa ohradzuje voči vyjadreniam mimoparlamentnej strany Spolu

Vedenie mesta Banská Bystrica sa ohradzuje voči vyjadreniam mimoparlamentnej strany Spolu. Tá spochybňuje priebeh verejného …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *