VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ

Pri príležitosti 70-tich rokov vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici a 65. výročia vzniku Pedagogickej fakulty sa na pôde Pedagogickej fakulty UMB konala 10.4.2019 vedecká konferencia bohatá na prednášky, diskusie a tvorivé prezentácie.

Zámerom konferencie bolo vytvoriť priestor na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a diskusiu o perspektívach učiteľského vzdelávania na Slovensku v kontexte výziev 21. storočia a prezentovať príklady dobrej praxe rozvíjajúce rôznorodé kompetencie súčasných i budúcich učiteľov a učiteliek a ostatných pomáhajúcich profesií vo vysokoškolskom prostredí i mimo neho.

V doobednom programe vystúpila s hlavnou prednáškou pani Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, PhD., ktorá položila niekoľko otázok o budúcnosti vzdelávania pod vplyvom prudko sa meniaceho sveta a zdôraznila potrebu nových pohľadov na výstavbu učiteľského vzdelávania.  Panelová diskusia  s odborníkmi a odborníčkami z neakademického prostredia nielen poskytla priestor na diskusiu medzi akademickým a neakademickým prostredím, ale panelisti a panelistky sa v diskusii podelili o svoje skúsenosti v práci s učiteľmi a učiteľkami a o ich pohľad na to, na čo a ako by mali byť budúci učitelia a učiteľky pripravované. Poobedný program bol odrazom pestrosti tém, ktoré na PF UMB jednotlivé pracoviská riešia, a účastníci a účastníčky sa v nich  mohli dozvedieť o inovatívnych prístupoch vo vysokoškolskej príprave študentov a študentiek, histórii katedry pedagogiky, výtvarnej edukácií, podpore učiteľstva i diakonii. Zaujímavou bola aj sekcia určená doktorandom a doktorandkám, na ktorej zábavnou  a netradičnou formou prezentovali svoje výskumy.

Stručný súhrn z panelovej diskusie slovami pána dekana PF UMB prof. PaedDr. Štefana Porubského, PhD. je pre nás výzvou i kompasom, akým smerom sa vydať v ďalšej práci:

„Základom úspechu vzdelávania učiteľov nie sú digitálne technológie, ale ľudský faktor, ľudský prístup k tomu ako vedieme našich študentov, lebo to ako ich vedieme tu na vysokej škole sa reprodukuje do pedagogických vzorcov správania, keď prídu potom učiť na materské, základné a stredné školy. Toto je veľmi dôležitý fakt. Čaká nás niekoľko výziev a určite sa tu opäť stretneme a budeme sa baviť o tom, ako urobiť tie kroky, ktoré by mali viesť k zmene alebo skvalitneniu vzdelávania učiteľov, lebo systémové zmeny sú mimoriadne dôležité a sú základom toho všetkého, ale druhá stránka veci je tá, že každý by sme sa o zmeny mali usilovať na tej úrovni, na ktorej o nich môžeme rozhodnúť.“

Konferencia bola súčasťou projektov: Award Goes to Universities, „Diakonia“ tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. Stupeň vysokoškolského štúdia, Tvorba modelu doktorandskej školy s akcentom na inovatívne metódy podpory vedecko-výskumných kompetencií, Vplyv inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy, Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladšieho školského veku a Výskum identifikátorov výtvarného nadania a talentu detí a mládeže.

TS Alžbeta Brozmanová Gregorová, foto :  UMB BB, Dana Straková

Pozri tiež

Plavci UMB priviezli medaily z Čiech

Piati pretekári z Plaveckého oddielu UMB Banská Bystrica sa v areáli Aquaparku Vyškov predstavili na …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *