Vzniknú dve nové centrá služieb včasnej intervencie na pomoc rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s nadáciou SOCIA a Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie chce pomôcť rodinám detí so zdravotným postihnutím a rizikovým vývinom od narodenia do 7 rokov. Vyhlásil preto výzvu a finančne podporí vznik dvoch nových služieb včasnej intervencie v kraji.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v spolupráci s nadáciou SOCIA – Nadáciou na podporu sociálnych zmien a Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie vyhlasuje výzvu s cieľom vybrať  budúcich poskytovateľov služieb včasnej intervencie, ktorí budú poskytovať služby v 2 z uvedených 4 regiónov v roku 2020 so sídlom v regiónoch Zvolen – Detva – Krupina,  Lučenec – Poltár – Veľký Krtíš, Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom a Brezno. V ďalšom roku na základe novej výzvy budú vybraní ďalší 2 poskytovatelia pre 2 ostatné regióny.

„Rodičia detí so zdravotným postihnutím alebo detí s rizikovým vývinom, sú po narodení svojich detí vystavení veľkému stresu a sérii ťažkých životných situácií. Ako tieto situácie zvládnu počas raného obdobia vývinu svojho dieťaťa má dopad na ich budúci rodinný život, ako aj budúcnosť dieťaťa. Úlohou služby včasnej intervencie je sprevádzať rodičov v období raného detstva dieťaťa, t.j od narodenia do 7 rokov veku, pomáhať im nachádzať spôsoby rozvoja jeho potenciálu prostredníctvom denných rutín,“

vysvetľuje riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Denisa Nincová.

BBSK po registrácii dvoch vybraných poskytovateľov bude ich služby včasnej intervencie od roku 2020 financovať, konkrétne ich prevádzkové náklady, a to v porovnateľnej výške, ktorou prispieva existujúcim poskytovateľom služieb včasnej intervencie. Dátum uzávierky na predkladanie projektov, v zmysle výzvy je 27. september 2019.

Nadácia SOCIA poskytne v partnerstve s nadáciou EPH 2 vybraným poskytovateľom grant na zariadenie centier (automobil, zariadenie priestorov centra) vo výške cca 20 000 eur na jedného poskytovateľa.

Kto sa môže prihlásiť do výzvy a poskytovať služby včasnej intervencie?

Výzva je určená pre poskytovateľov služieb v sociálnej, zdravotnej, špeciálno-pedagogickej oblasti a obdobnej oblasti. Oprávnenými uchádzačmi sú mimovládne neziskové organizácie s aktívnym pôsobením vo verejnom priestore. Uchádzači, ktorí v čase podania prihlášky nemajú zriadenú organizáciu, budú musieť dokladovať svoje odborné predpoklady a skúsenosti a v prípade výberu do konca roku 2019 zriadiť neziskovú organizáciu.

Všetky dôležité informácie o podmienkach a termínoch výzvy nájdete tu: https://www.bbsk.sk/Aktuality.aspx

TS BBSK, Marcela Glevická, foto ilustračné red.

Pozri tiež

Aktívne spôsoby dopravy sú rozhodujúce pre budúcnosť našich miest

Ich význam pre naše mestá a kvalitu života v nich potvrdzuje aj smerovanie najznámejších kampaní na …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *