Začiatok novej tradície v Banskej Bystrici

Na Slovensku udeľuje Spolok architektov Slovenska v spolupráci s Centrom architekta Ladislava E. Hudeca n. o. Banská Bystrica a Fondom výtvarných umení Cenu Ladislava Hudeca. Udeľovanie zmienenej ceny sleduje na jednej strane poctu ešte stále nedocenenému architektovi, ktorý sa narodil v Banskej Bystrici ešte v období Rakúsko – Uhorska a na strane druhej je udeľovaná žijúcemu architektovi, ktorý zdieľa jeho osud, aj keď už v spoločensky úplne inej situácii – čiže narodil sa na Slovensku a významne pôsobí v zahraničí v oblasti architektúry.

Cenu Ladislava E. Hudeca zriadili a prvýkrát aj udelili v Bratislave v roku 2013 prof. Petrovi Lizoňovi pôsobiacemu v USA. Tento rok cenu dostala architektka Alena Gauché – Kubová za teoretické a pedagogické pôsobenie vo Francúzsku. V tejto krajine patrí medzi uznávané osobnosti modernej architektúry a prednášala na univerzitách v Paríži a Lyone. Samozrejme, že sa podieľala na propagácii československej a ďalej podieľa na propagácii slovenskej modernej architektúry.

Bratislavská rodáčka absolvovala vysokoškolské štúdium na Stavebnej fakulte SVŠT – odbor architektúra a stavba miest. V štúdiách pokračuje ďalej vo francúzskom hlavnom meste na Inštitúte urbanizmu parížskej Univerzity Val-de-Marne. Na svetoznámej Sorbonne vyštudovala dejiny umenia. Akademický titul PhD. získala na Fakulte architektúry STU Bratislava.

„Prvou témou bolo priemyselné mesto. Začalo to koncepciou modernej medzivojnovej architektúry. Výraznými príkladmi boli Partizánske a samozrejme Zlín. Na tieto dva mestá sme sa zamerali z viacerých dôvodov. Mala som podporu primátora Partizánskeho Jána Podmanického. Šlo tam o konfrontáciu so Saint – Etienne. Práve primátor Saint-Etienne Michel Thiollire chodil do Banskej Bystrice. Obidve krajiny mali spoločné v 50-tych rokoch centralistické plánovanie a snahu o päťročnice. Rovnako investovali do výstavby priemyselných sídiel. Spoločným menovateľom je Le Corbusier, ktorý pracoval aj pre Zlín. Ale podľa mňa je Partizánske veľmi dobre vymyslené,“

pripomenula dôležitú bilatelárnu vedeckú spoluprácu so Štefanom Šľachtom Alena Gauché-Kubová z roku 2004.

Cena Ladislava E. Hudeca bola po prvýkrát udeľovaná v Banskej Bystrici a ostáva len dúfať, že týmto počinom sa skutočne otvorila nová a hodnotná tradícia nášho mesta. „Ladislav Hudec nie je až taký neznámy pre tých, ktorí architektúru vo Francúzsku študujú. Pre mňa bolo milým prekvapením, keď moji bývalí študenti, ktorí mali v Šanghaji ateliér vedeli kto to je Ladislav Hudec a čo postavil. Spolu so mnou to poskladali, keďže zo Slovenska pochádzam. Síce jeho meno vyslovovali Hudek, ale bola som rada, že o ňom vedeli,“ pripomenula svoju skúsenosť o človeku, po ktorom je nazvané najmladšie ocenenie pre architektov v SR, Ing. arch. Alena Gauché-Kubová.

Róbert Hoza

Alena Gauché-Kubová

Alena Gauché

Vyštudovala architektúru na SVŠT v Bratislave. Absolvovala postgraduálne štúdium urbanizmu na Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris XI-Val-de-Marne a tiež Dejiny umenia na Sorbonne.

Od 1994 do 2014 prednášala dejiny architektúry na École Nationale Supérieure d’Architecture v Lyone. Je členkou výskumného centra Les Métiers de l’Histoire de l’Architecture na Ecole nationale supérieure d’architecture v Grenobli.

Je autorkou publikácii. L’avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie, 1918-1939 / Architektonická avantgarda v Československu  1918-1939, vydavateľ Liege, P. Mardaga 1992, 237 strán.

Prague du XXe siècle. Architecture et Ville, / Praha v 20 storočí, Architektúra a mesto, vo francúzštine a v angličtine, Paríž, Terrail, 200 strán. Spoluautor Jana Claverie.

Mesto –Région – Métropola, Pariz, Lyon, Saint-Etienne, Bratislava, Eurostav, 2011, kol., 95 strán.

Publikovala mnohé články o modernej architektúre, ktoré vyšli vo francúzskych, talianskych, českých rakúskych, amerických odborných časopisoch a kolektívnych publikáciách.

 Vedecké konferencie s nadväznosťou na Slovensko:

2004 – koncepcia sympózia, kurátor výstavy autorka katalógu Partizanske: Réinventer la ville fonctionnelle: Výstava a konferencia: Partizánske, znovu navrhnúť funkčné mesto. Biennale internationale de design  Saint Etienne 2004. Maison de la Culture Le Corbusier, Firminy. Pod záštitou Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Francúzsku, realizované s finančnou podporou Saint-Etienne métropole, Mesta Partizanske, Mesta Firminy a Francúzskeho Ministerstva kultúry.

2007 – koncepcia a spoluorganizácia sympózia Réinventer les villes industrielles – Le projet en question. Medzinárodné sympózium pod názvom: Znovu navrhnúť priemyselné mesto. Pod záštitou  Veľvyslanectva Slovenska vo Francii, s finančnou podporou Francúzskeho Ministerstva kultúry a v spolupráci s Kutúrnymi Inštitutmi Slovenska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a časopisu l’Architecture d’ Aujourdhui.

2009 – koncepcia a organizácia sympózia: Les projets de reconversion des villes / territoires industriels en Europe. Projekty na premenu priemyselných miest a území. Kultúrne centrum La Tourette- kláštor postavený podľa návrhu Le Corbusiera.

S finančnou podporou Francúzskeho Ministerstva kultúry v spolupráci l’ENSA Saint-Étienne et l’ENSA de Lyon, Centre culturel de La Tourette, Kultúrny Inštitút Slovenska a Talianska v Lyone.

2010 –  koncepcia a spoluorganizácia, vedecká konferencia. Mesto – Region – Metropola. spolupráca Štefan Šlachta, hl. architekt mesta Bratislavy. S finančnou podporou Veľvyslanectva Francúzska na Slovensku, v spolupráci s Hl. mestom SR Bratislava.

2013 – koncepcia a spoluorganizácia, vedecká konferencia Súčasné výzvy pri tvorbe mesta 

Konferencia v rámci cyklu názorových diskusií o inovatívnom meste, ktorý v roku 2012 inicioval Francúzsky inštitút s EHMK Košice 2013.

 2014 – koncepcia a spoluorganizácia   Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky: navrhnúť mesto v meste, organizovaná v spolupráci s Hl. mestom SR Bratislavou v rámci cyklu Impulzy pre rozvoj mesta.

V rámci cyklu názorových diskusií o inovatívnom meste, ktorý v roku 2012 inicioval Francúzsky inštitút s EHMK Košice 2013.

2015 – koncepcia a spoluorganizácia Udržateľný rozvoj miest a nový územný plán pre Košice, Francúzsky inštitút, Mesto Košice,  Košice 2013 . Partneri, Goethe inštitút, Kreatívna Europa, Alliance Francaise

2015 – koncepcia a spoluorganizácia Mesto Bratislava, Status quo alebo udržateľný rozvoj ? S podporou Francúzskeho inštitútu, Mesta Bratislavy, IUR – Inštitút urbánneho rozvoja

Zdroj: Kancelária Spolku architektov Slovenska

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *