Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica má už viac ako 60. rokov.

Spomienky sú vždy nostalgické. O to viac, ak sa vraciame do minulosti o viac ako 60 rokov.

Budova školy bola daná do užívania pri príležitosti 15. výročia SNP. Náklady na stavbu boli vtedy 6 miliónov Kčs. Škola pozostávala z 23 učební, 3 miestností pre laboratórne práce, z 2 klubovní, z čitárne, knižnice, 2 zborovní, 4 kabinetov, telocvične, jedálne, z 1 miestnosti pre družinu a zo zubnej ambulancie. Učitelia po prvýkrát nastúpili do nových priestorov už 24. augusta 1959 a žiaci 3. septembra 1959. Slávnostné otvorenie s bohatým kultúrnym programom sa uskutočnilo v telocvični 5. septembra 1959. Prvým riaditeľom sa stal Jaroslav Glórik a jeho zástupcami boli Marta Štricová a Ondrej Gašpar. Na škole fungovali oddielové rady, skupinové rady, ZRPŠ, ROH, ZČSSP. Žiaci sa venovali už od septembra úprave okolia školy. Výnimkou neboli ani pracovné soboty pedagógov či rodičov… Aj vďaka ich rukám sa budova a jej okolie výrazne zveľaďovalo.

Dnes je ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica, plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou. Riaditeľom školy je Mgr. Sergej Čabala a zástupkyňami Mgr. Dana Bugáňová a Mgr. Alena Surovcová.

Dlhodobým zámerom našej školy je rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu, šport, jazykové a informačno-komunikačné kompetencie žiakov. Výučba anglického jazyka od prvého ročníka a druhého cudzieho jazyka od siedmeho ročníka. Rozšírená výučba telesnej výchovy na I. stupni nám plne umožňuje rozvíjať všestranný pohybový talent žiakov. Športové triedy 5.-9. ročník so zameraním na futbal, atletiku, volejbal, spolupráca s klubmi MFK Dukla Banská Bystrica, Futbalovou školou Mareka Hamšíka, ŠK UMB B. Bystrica, VK Brusno.

Dúfame že aj naďalej bude na našej škole mnoho múdrych a obetavých učiteľov a veľa rozumných a usilovných žiakov, aby sme mohli spoločne počas ďalších desaťročí budovať jej dobré meno dosahovaním vynikajúcich výsledkov.

Gabriel Stach , foto archív ZŠ SNP 20, BB

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *