Založenie 1. národného parku na svete

1. marca si pripomíname založenie 1. národného parku na svete. Ide o rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre.

Myšlienka zriadiť národný park bola prvýkrát vyslovená začiatkom 19. storočia. V roku 1810 anglický básnik William Wordsworth popísal Jazernú oblasť (Lake District) v severozápadnom Anglicku ako „druh národného majetku, na ktorý má právo a v ktorom má majetkovú účasť každý, kto má oči na to, aby videl, a srdce na to, aby sa radoval“.

K prvému pokusu vlády o zriadenie takto chráneného územia došlo v Spojených štátoch amerických, keď prezident Abraham Lincoln 30. júna 1864 podpísal zákon, ktorým sa postupuje Yosemite Valley a Mariposký háj sekvojovcov obrovských štátu Kalifornia:

„Vyššie uvedený Štát prijme tento postupovaný majetok za výslovných podmienok, že sa areál bude používať na verejné použitie, ako výletné miesto a na rekreáciu, a že bude naveky nescudziteľným.“

Ale vízia národného parku v Yosemite ešte nebola dokončená a bolo potrebné úsilie Johna Muira, aby priniesla ovocie. Yosemity sa stali národným parkom až 1. októbra 1890.

V roku 1872 bol založený Yellowstonský národný park ako prvý skutočný národný park sveta. Nasledujúc yellowstonskú myšlienku postupne nasledovali iné národné parky v rôznych krajinách. Prvý národný park v Európe bol založený v roku 1910 vo Švédsku.

Národné parky tvoria najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. V súčasnosti máme na Slovensku 9 národných parkov. Medzi tie najznámejšie patria – Národný park Slovenský raj, Národný park Malá Fatra a Národný park Pieniny.

Zdroj a foto : fb Stredoslovenské múzeum

Pozri tiež

Výstava Stredoslovenského múzea odhaľuje, na čo prišla príroda prvá

Bionika patrí k relatívne mladým vedným odborom, ktoré sa zaoberajú skúmaním stavby a   fungovania živých …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *