Zariadenie pre seniorov Jeseň dostalo nové auto

Banskobystrická samospráva získala dotáciu 23.000€ z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na špeciálne 9-miestne motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou, sumou 6.000€ sa podieľa mesto Banská Bystrica. Na prevádzku prepravnej služby je v rozpočte mesta na rok 2016 vyčlenených cca 16.000€.

Špeciálne auto bolo odovzdané za účasti primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska a zamestnancov Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici. Seniori zo zariadenia Jeseň na Internátnej ulici tak majú možnosť aspoň o niečo si uľahčiť život. Automobil poslúži najmä na poskytovanie prepravnej služby osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, seniorom a sociálne slabším obyvateľom mesta. Nielen seniori teda budú využívať nové auto so zdvíhacou plošinou, ktoré je samozrejme možno upraviť. Ako povedal primátor mesta, túto službu využíva ročne okolo 5 tisíc obyvateľov. V lete auto využijú napríklad aj na detské letné tábory.

Auto si hneď aj vyskúšala 92-ročná pani Juliana, ktorá transportné služby často využíva a veľmi si pochvaľovala. Zdvíhacia plošina v zadnej časti vozidla sa páčila aj vodičovi, ktorý ľudí s ťažkosťami preváža. Ako sám povedal, nové auto je neporovnateľné s tými, ktoré mesto používalo doteraz.

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica zaplatia za sociálny taxík 0,30 €/km a dôchodcovia nad 65 rokov 0,60 €/km.  Ostatní záujemcovia s trvalým pobytom mimo mesta  uhradia 1,45 €/km.

Podľa vedúcej odboru sociálnych vecí MsÚ Márie Filipovej, väčšinu klientov tvoria zdravotne telesne postihnutí, odkázaní na individuálnu prepravu. Snažia sa však cieľovú skupinu  rozšíriť aj o ľudí, ktorých majú v krízovej intervencii. Deťom z krízových centier slúži sociálny taxík napríklad na prevoz do škôlky v Šalkovej.

Mesto Banská Bystrica prevádzkuje sociálny taxík už viac ako 15 rokov. Znevýhodnení obyvatelia mesta, ktorí potrebujú prevoz a majú záujem o prepravnú službu, môžu kontaktovať dispečera, s ktorým si dohodnú deň aj hodinu pristavenia vozidla a oznámia cieľ cesty.

 

Zariadenie pre seniorov JESEŇ

Zariadenie pre seniorov JESEŇ je zariadenie sociálnych služieb bez právnej subjektivity. Je osobitnou organizačnou jednotkou mesta. Do prevádzky bol daný v decembri 1997. Počas existencie tohto zariadenia boli poskytované služby prispôsobované potrebám obyvateľov a verejnosti. V súčasnosti je Zariadenie pre seniorov JESEŇ akýmsi ,,centrom sociálnych služieb“, v ktorom sa poskytujú viaceré druhy sociálnych služieb (pobytové aj terénne). Je situovaný v 5 nadzemných (NP) podlažiach + nadstavba.

Medzi pobytové služby patrí:

Zariadenie pre seniorov, v ktorom sa poskytuje sociálna služba:

– fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
– fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Kapacita zariadenia pre seniorov je spolu 81 miest

Zariadenie pre seniorov JESEŇ je situovaný na 5 nadzemných podlažiach v 3 typoch obytných jednotiek. Na uvedených podlažiach sú umiestnení mobilní klienti.
Na 2. a 3. NP v 2. typoch obytných jednotiek sú umiestnení imobilní klienti.

Veľkosť obytných jednotiek:
I. typ = 17,691 m2
II. typ = 14,044 m2
III. typ = 23,803 m2

Niektoré obytné jednotky majú balkón.

– obytná jednotka pozostáva:

■ predsieň, kde sa nachádza kuchynský kút s drezom a dvojplatničkou, samostatné umývadlo
■ samostatné WC
■ izba, ktorá je vybavená ( válenda / nemocničná posteľ, koberec, stôl a dve stoličky, botník, skriňová zostava – veľká šatníková skriňa, presklenná skriňa, a pod., chladnička, stolová lampa, smetný kôš, záclona, deka, posteľná súprava – vankúš a paplón, žalúzie)

Občan si pri nástupe do zariadenia prinesie osobné veci (oblečenie, hygienické potreby ), vybavenie kuchynského kúta a ďalšie veci ako TV, rádio, dekoračné predmety,…..

V zariadení pre seniorov sa poskytujú základné služby:

■ pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
■ sociálne poradenstvo
■ sociálna rehabilitácia
■ ošetrovateľská starostlivosť
■ ubytovanie
■ stravovanie
■ upratovanie, pranie , žehlenie a údržba bielizne a šatstva
■ osobné vybavenie (úschova cenných vecí a zájmová činnosť)

Obyvatelia Zariadenia pre seniorov Jeseň môžu využívať aj ďalšie služby za úhradu podľa cenníka služieb Mesta Banská Bystrica:

■ kaderníctvo
■ rehabilitácia
■ práčovňa
■ požičiavanie kompenzačných pomôcok
■ prepravná služba

mp, mesto BB

Pozri tiež

Martin Turčan: „Sme proti navrhovanému navýšeniu daní v meste, povieme vám aj prečo…“

Hovorí sa, že štátny rozpočet je zákonom roka a čísla v ňom veľa naznačia o tom, ako bude …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *