Zástupcovia župy sa stretli s ľuďmi v Muráni, pre rýchlu rekonštrukciu je kľúčové trvanie mimoriadnej situácie

K doterajšiemu postupu a ďalším krokom pri odstraňovaní havárie na ceste II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou a na ceste III. triedy do Muránskej Zdychavy zvolal Banskobystrický samosprávny kraj stretnutie so zástupcami samospráv i verejnosťou priamo v regióne.

Uskutočnilo sa tiež pracovné rokovanie na Okresnom úrade v Revúcej, od 17. augusta čakajú na ľudí zmeny pri využívaní obchádzkovej trasy.

Zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja, Banskobystrickej regionálnej správy ciest, Okresného úradu Revúca i polície predstúpili v stredu pred starostov a primátorov miest a obcí z okresov Revúca, Brezno a Rimavská Sobota, aby ich informovali o doterajších krokoch a ďalšom postupe pri odstraňovaní havárie na ceste II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou a ceste III/2845 do Muránskej Zdychavy.

Po stretnutí so zástupcami samospráv nasledovalo verejné stretnutie s obyvateľmi, ktoré sa rovnako konalo v Kultúrnom dome v obci Muráň. Najviac pripomienok bolo k autobusovým spojom – tie samosprávny kraj od obyvateľov vyzbieral a každému, kto zanechal svoj kontakt s pripomienkou odpovie, či je možné spoj zapracovať a ak nie, z akých dôvodov.

„Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na riešení tejto mimoriadnej situácie podieľajú. Od prvého momentu je prioritou vedenia BBSK riešiť ju bezodkladne a čo najrýchlejšie. Dnes dopoludnia sme sa stretli na pracovnom rokovaní aj na Okresnom úrade v Revúcej, kde sme si detailne prešli všetky procesy. Všetci zainteresovaní pracujú na tom, aby sa tento stav čo najrýchlejšie odstránil, s mimoriadnym nasadením,“

povedal vicežupan Ondrej Lunter.

Podľa jeho slov je vzniknutú mimoriadnu situáciu nevyhnutné vnímať aj v kontexte klimatických zmien, ktoré pred samosprávy kladú čoraz väčšie nároky aj v súvislosti s rekonštrukciou či projektovaním ciest.

„Množstvo zrážok, ktoré na Muránskej planine 29. júna spadlo, bolo podľa údajov SHMÚ zo zrážkomernej stanice Muránska Huta – Predná Hora za 24-hodín až 132 mm. Takéto množstvo vody si tu nikto nepamätá,“

doplnil Ondrej Lunter.

Novinky od 17. augusta

Z rokovania v Revúcej rovnako vyplynuli dve nové opatrenia, ktoré začnú platiť od 17. augusta a ktoré nariadi okresný úrad.

„Prvým je, že prejazd obchádzkovou trasou cez národný park bude od tohto dátumu umožnený len vozidlám s povolenkou, ktorú vydá Obecný úrad Muráň alebo Obecný úrad Muránska Huta. Držitelia doterajších povolení od iných orgánov budú povinní vybaviť si novú povolenku od jedného z vyššie menovaných úradov. Povolenka bude mať jednotný vizuál, ktorý pribudne aj na dopravnom značení pred vstupom na obchádzkovú trasu, aby nedochádzalo k zmätkom v tom, kto má prejazd povolený,“

povedal prednosta Okresného úradu v Revúcej Igor Škvarla. Presný zoznam fyzických a právnických osôb a inštitúcií, ktoré budú môcť o povolenie požiadať, pripraví vo forme príkazu prednostu Okresný úrad Revúca.

„Druhou zmenou, platnou od 17. augusta je, že cyklistom bude pod hrozbou sankcií zakázaný prejazd po obchádzkovej trase v smere zhora nadol. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a zabrániť kolíziám. Cyklisti budú môcť na cestu od Prednej Hory do Muráňa využiť lesnú cestu, ktorá bude do tohto termínu riadne vyznačená,“

doplnil Igor Škvarla.

Dôležité rokovania na ministerstve vnútra

Podpredseda BBSK Ondrej Lunter na verejnom stretnutí potvrdil termíny, ktoré župa komunikovala už minulý týždeň. Do konca augusta prisľúbili projektanti dodanie prvej technickej štúdie, ktorá bude podkladom pre sprejazdnenie cesty II/531 aspoň v jednom profile do začiatku zimy.

„Práce na tomto úseku by mali začať v priebehu septembra a urobíme všetko pre to, aby bola cesta aspoň v jednom jazdnom pruhu do zimy prejazdná. Dôležité je však povedať, že po skončení zimnej údržby ju bude potrebné opäť uzavrieť s využitím obchádzkovej trasy, aby mohli rekonštrukčné práce pokračovať,“ povedal vicežupan.

Extrémne dôležité pre rýchlosť úplnej rekonštrukcie bude podľa jeho slov udržanie trvania mimoriadnej situácie, vďaka ktorej je možné postupovať v administratívne menej náročnom režime.

„Ak by mimoriadna situácia skončila na jeseň, po čiastočnom sprejazdnení cesty, kompletná rekonštrukcia by sa mohla natiahnuť na 4 až 7 rokov. Súvisí to jednak s tým, že by bolo potrebné prejsť územným a stavebným konaním, čo v prípade stavby v národnom parku znamená aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a Primerané posúdenie NATURA 2000, ktoré sa musí robiť pre každé vegetačné obdobie počas kalendárneho roka. Rovnako by sme sa nevyhli majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov, čo sú procesy trvajúce rádovo roky,“

povedal Peter Muránsky, riaditeľ Odboru cestnej infraštruktúry a investícií Úradu BBSK. Práve z týchto dôvodov bude BBSK spolu s Okresným úradom Revúca iniciovať rokovania na ministerstve vnútra, aby bolo možné fungovať v mimoriadnom režime až do úplného ukončenia rekonštrukcie.

Dobré správy pre obyvateľov Muránskej Zdychavy

Zástupcovia Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC), ktorá na základe objednávky BBSK odstraňuje haváriu na ceste III/2845 do Muránskej Zdychavy, informovali, že cesta by mala byť v oboch jazdných pruhoch prejazdná ešte tento mesiac.

„Opäť tu budú premávať aj autobusy, takže so začiatkom školského roka nebudú mať deti problém dostať sa do škôl. Povrch cesty bude najprv štrkový, je potrebné dodržať technologický postup a asfalt bude možné dokončiť až po tom, ako sa jednotlivé vrstvy usadia. Bude to však do začiatku zimnej sezóny,“

povedal Tomáš Maňúr z BBRSC.

Do budúcnosti tu však bude potrebné pristúpiť ku komplexnejšej rekonštrukcii, ktorá si bude vyžadovať viac peňazí a riadne verejné obstarávanie.

Zdroj a foto : TS BBSK, Lenka Štepáneková

Pozri tiež

COVID-19 v BBSK: V červenej fáze už nie je žiadna škola, zákaz návštev platí v štyroch okresoch

Prinášame informácie o vývoji situácie s ochorením COVID-19 v Banskobystrickom samosprávnom kraji a v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti k 21. septembru …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *