Združenie ZPOZ – Človek človeku je tu už 28 rokov

V tomto roku si Združenie ZPOZ – Človek človeku pripomína 28 rokov od konania ustanovujúcej konferencie, ktorou nadviazalo na činnosť ZPOZ, ktoré fungovali od roku 1953, teda už 66 rokov.

Hlavná činnosť bola zameraná na zabezpečovanie troch základných obradov – občianskeho sobáša, uvítania detí do života a občianskeho pohrebu občanov, ku ktorým postupne pribudli aj iné občianske slávnosti, ktoré súviseli s významnými životnými udalosťami obyvateľov miest a obcí.

Združenie na ceste za napĺňaním svojich cieľov muselo zdolať mnohé prekážky, kým sa vyprofilovalo do dnešnej podoby. Výsledkom jeho snaženia aj za posledné obdobie je množstvo uskutočnených podujatí metodického, školiteľského a prezentačného charakteru, ku ktorým patria metodické dni, semináre, celoslovenské prehliadky programov ZPOZ, výmeny skúseností, ako aj bohatá edičná činnosť. Celá metodika je zameraná na pomoc kolektívom ZPOZ v obciach a mestách, ktoré sú jeho členmi. Činnosť ZPOZ sa za posledné roky rozrástla o nové občianske i spoločenské slávnosti, ktoré organizujú obce a mestá a ktoré by bez nezištnej a obetavej práce členov ZPOZ len ťažko zvládli.

Po komunálnych voľbách v uplynulom roku došlo vo viacerých mestách a obciach k výmene starostov a primátorov, čo negatívne ovplyvnilo stav členskej základne združenia, nakoľko mnohí starostovia a primátori nemali skúsenosti s prácou a poslaním Združenia. Základnou podmienkou členstva v združení je platenie členského príspevku.

Dnes, keď sa vo všetkých samosprávach kreuje rozpočet, dostávame negatívne signály o prípadnom zrušení členstva v tomto Združení. Chcem preto apelovať na všetkých starostov, primátorov i poslancov obecných zastupiteľstiev, aby rozhodovali v tejto veci uvážlivo. Ako poslankyňa MsZ v Banskej Bystrici viem, aké je dnes ťažké zostaviť vyrovnaný rozpočet, nakoľko legislatívne opatrenia vlády SR a parlamentu NRSR výrazným spôsobom ovplyvnili tvorbu rozpočtu samospráv. Pozerajme však dopredu, nezabúdajme, že sme tu pre ľudí, že naša pozornosť v ich významných životných okamihoch je pre nich veľmi dôležitá. Zachovajme v tomto materiálnom svete aj ľudskosť, ktorá sa dnes vytráca. Sú to práve nezištní „ zpozáci“, ktorí v mestách i obciach nesú kultúrne a humánne posolstvo. Nenechajme zaniknúť to, čo sme 66 rokov budovali.

Katarína Čižmárová, foto ilustračné red.

Pozri tiež

Prvý deň skríningového testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19 v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici sa začal prvý deň skríningového testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19. Do piatkového večera …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *