Žiaci druhého stupňa ZŠ dostanú príspevok na učebnice angličtiny

Po tom, ako v minulom roku dostali príspevok na učebnice angličtiny žiaci prvého stupňa základných škôl, dostanú teraz príspevok aj žiaci druhého stupňa. Ministerstvo školstva po dohode s ministerstvom financií vyčlenilo na tento účel 2.019.127 eur. Informovala o tom hovorkyňa rezortu školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Príspevok sa bude týkať 183.557 žiakov a školám sa rozdelí podľa ich počtu v jednotlivých ročníkoch. Peniaze sú prioritne určené na učebnice pre šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty ročník ZŠ a prvé štyri ročníky osemročného gymnázia. Sú účelovo viazané, ale každá škola si môže sama určiť, akú učebnicu chce.

„Na žiaka to bude vychádzať okolo 11 eur, za čo sa dnes učebnica kúpiť dá. Učitelia budú môcť vyberať z kníh uvedených v zozname, ktorý bude zverejnený na Edičnom portáli Ministerstva školstva SR,“ uviedol minister školstva Juraj Draxler (nominant Smeru-SD).

Rodičia tretiakov, štvrtákov a piatakov základných škôl už za učebnice angličtiny neplatia od minulého roka. Ministerstvo vtedy školám mimoriadne poslalo 1,6 milióna eur, ktoré boli určené práve na tieto knihy.

Rezort uviedol, že súčasný stav je taký, že jednotná učebnica angličtiny neexistuje.

„Je to z dôvodu, že ani samotní pedagógovia nedokážu určiť jednu, univerzálnu, vhodnú pre všetkých žiakov a učiteľov na všetkých slovenských školách. Deti, ale aj ich pedagógovia, sú totiž na rozličnej vedomostnej úrovni, ktorá sa líši od školy k škole, a tak používajú rozličné typy kníh. Zároveň je veľká variabilita učebných plánov v rámci školských vzdelávacích programov,“ dodala Dupaľová Ksenzsighová.

Ak by ministerstvo nakúpilo jednu učebnicu pre všetkých, je veľmi pravdepodobné, že by ju množstvo škôl používať nechcelo ako sa to už v minulosti stalo.

Zdroj : tasr

Pozri tiež

Lingvisti z Univerzity Mateja Bela spolupracovali na jazykovej učebnici pre záchranárov v slovensko-poľskom pohraničí

Dvojjazyčná učebnica jazykovej komunikácie pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí je špecifická forma kurzu zameraného …

Jeden komentár

  1. Zuzana Závišická

    Podľa môjho názoru, ako rodiča, je pri rôznych typoch učebníc problém ten, že keď dieťa prejde z rôznych dôvodov na inú školu, nemusí mať rovnaké vedomosti s daného jazyka, pretože sa učia z inej učebnice. Dieťa potom musí často dobiehať učivo, aby nemalo zlý prospech. Tiež som určitý čas učila cudzí jazyk. Kolegyňa učila z inej knihy, ja z inej. A deti boli na rôznej úrovni slovnej zásoby, gramatiky a tým pádom aj na rôznej úrovni konverzácie. Na čo to bolo dobré? Je to aj u iných predmetov.To isté je napr. z matematiky, kde sme mali problém na novej škole s učivom, ktoré vraj mala dcéra vedieť, hoci na starej škole sa tú tému neučili. Je to zlé a stresujúce pre dieťa, ktoré po zmene školy má chvíľu problém so začlenením a navyše doučovať sa SÁM učivo, ktoré ho mal naučiť niekto iný. Učiteľ si ju na novej škole zaškatuľkoval ako priemernú žiačku, ktorá hneď z príchodu schytala zlé známky len preto, že vo vstupnej písomke nevedela vypočítať polovicu príkladov, ktoré jej nič nehovorili a aby sa dostala do obrazu, museli sme si hľadať príklady kde sa dalo, doma ju doučiť učivo a precvičiť, aby vedela ďalej pokračovať. Nie každý rodiť ale ovláda pravopis, matematiku alebo cudzí jazyk na takej úrovni, aby to vedel dieťa doučiť. Prečo deti doplácajú zase na chyby dospelých? Myslím, že aj učitelia sú z toho veľkého výberu rôznych typov učebníc znechutení. V čom bolo zlé socialistické školstvo? Veď naše deti vôbec nevedia toľko, čo vieme my, ktorí sme 30 rokov zo školy von. Učitelia mali jednotné učebnice, nevyberali si a my sme nemali problém s úrovňou vedomostí pri prechode na inú školu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *