ŽIVNOSTNÍCI POZOR: Toto treba zaplatiť k 8. novembru

Živnostníkom s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania zostáva už len niekoľko dní na to, aby si skontrolovali, aké poistné do Sociálnej poisťovne (SP) majú uhradiť k 8. novembru 2016. Poisťovňa k 1. októbru 2016 prehodnotila ich odvodovú povinnosť na základe údajov z daňového priznania za rok 2015. Zmeny im oznámila v októbri 2016 písomným Oznámením o vzniku a zániku poistenia, o zmene vymeriavacieho základu a o výške poistného na sociálne poistenie.

Povinné poistenie SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015, vzniká od 1. októbra 2016, ak za rok 2015 dosiahli príjem z podnikania vyšší ako 5148 eur a majú k 1. októbru 2016 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu, alebo vykonávajú napr. činnosť umelca, autora, športovca bez oprávnenia. Sumu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2015 bez odpočítania výdavkov.

SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015 a poistenie im trvalo k 30. júnu 2016, za obdobie júl, august a september 2016 platili poistné rovnako, ako platili do 30. júna 2016. Ak tieto SZČO dosiahli za rok 2015 príjem z podnikania vyšší ako 5148 eur, za obdobie od 1. októbra 2016 platia poistné mesačne vo výške uvedenej v oznámení, ktoré im zaslala SP.

Povinné poistenie zaniká 30. septembra 2016 tým SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015 a ktoré za kalendárny rok 2015 dosiahli príjem rovnajúci sa sume 5148 eur alebo nižší. V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame SZČO kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne,“ uviedol Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Zdroj a foto: tasr

Pozri tiež

Živnostníci platia poistné k 8. januáru ešte po starom

Povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) teda živnostníci a ostatné zárobkovo činné osoby k termínu splatnosti …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *