Zmena v stránkových dňoch Mestského úradu v Handlovej

Od začiatku februára škrtajú na mestskom úrade v Handlovej nestránkový deň.

Sledujú návštevnosť

Utorok 5. február 2019 bude na Mestskom úrade v Handlovej stránkový. S platnosťou od 1.2.2019 dochádza k zmene v stránkových dňoch Mestského úradu a pôvodne jeden nestránkový deň bude zrušený. Stránkové hodiny ostávajú zachované. Cieľom zmien je pri vytvorení vhodných pracovných podmienok zamestnancom mesta poskytovať služby obyvateľom vo vyššej kvalite.

Zamestnanci MsÚ budú sledovať návštevnosť, pomôcť môžu obyvatelia

Každé oddelenie na úrade si samostatne bude spracovávať od pondelka 4.2.2019 on-line kartu návštevnosti predbežne počas mesiaca február. Zároveň nájdu všetci obyvatelia, ktorí si prídu na úrad vybaviť svoju agendu, vo vestibule MsÚ veľkú kartu návštevnosti, kde jednoduchým spôsobom budú môcť zaznačiť svoju návštevu. Cieľom je zistiť, ktoré oddelenia sú ako a v akom čase vyťažené fyzickými návštevami, aby bolo možné vhodne nastaviť pracovné podmienky a zároveň zabezpečiť plynulé vybavenie klientov. Náplň jednotlivých oddelení MsÚ je rôznorodá a vyžaduje si iné nastavenie vnútorných procesov.

Zmeny sú prospešné pre všetkých

Obedné prestávky budú mať zamestnanci na pol hodinu v čase od 11.00 h – do 13.00 h (pred tým od 12.00 h), čím si vedia efektívnejšie vytvoriť priestor na zákonný oddych podľa povahy práce. Prostredníctvom nastavenia vnútorných pracovných procesov sa optimalizuje zastupiteľnosť zamestnancov na jednotlivých oddeleniach a obyvateľ vždy nájde zodpovedného zamestnanca na pracovisku.

Všetky pracovné dni mestského úradu sú stránkové

Pondelok 7.00 h – 16.00 h
Utorok 7.00 h – 15.00 h
Streda 8.00 h – 16.00 h
Štvrtok 7.00 h – 15.00 h
Piatok 7.00 h – 14.00 h

Pokladňa mesta končí o pol hodinu skôr
Z dôvodu bezpečnosti spracovania finančnej hotovosti, tak ako v minulosti, pokladňa mesta prijíma hotovosť pol hodinu pred ukončením zvyčajných stránkových hodín.
Pondelok 7.00 h – 15.30 h
Utorok 7.00 h – 14.30 h
Streda 8.00 h – 15.30 h
Štvrtok 7.00 h – 14.30 h
Piatok 7.00 h – 13.30 h

Vo zvláštnom režime bude pracovať Spoločný stavebný úrad
Druh práce stavebného úradu si vyžaduje pohyb zamestnancov v teréne a fyzickú prítomnosť všetkých zamestnancov mimo kancelárie na mestskom úrade.

Stránkové dni Spoločného stavebného úradu
Pondelok 7.00 h – 16.00 h
Utorok Miestne šetrenia v teréne
Streda 8.00 h – 16.00 h
Štvrtok 7.00 h – 15.00 h
Piatok 7.00 h – 14.00 h

V prípade, že obyvatelia majú podnety a návrhy týkajúce sa zmeny stránkových dní mestského úradu, môžu napísať na handlova@handlova.sk, kontaktovať 046/519 25 36-39, vhodiť svoj podnet anonymne do schránky „Pripomienky a podnety“ vo vestibule MsÚ, Námestie baníkov 7, Handlová alebo využiť facebookovú stránku @MestoHandlova.

TS MsÚ Handlová, Jana Paulínyová

Pozri tiež

Uplynulo desať rokov, spomeňte si s nami …

10. august je zapísaný v slovenskom kalendári ako pamätný deň – Deň obetí banských nešťastí …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *