Župa podporí projekty zamerané na vzdelávanie detí z chudobných rodín

Počas vyše roka trvajúcej pandémie nového koronavírusu nemali deti z chudobných rodín a marginalizovaných komunít pre chýbajúce technické vybavenie prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Práve vzdelanie je pritom pre tieto deti cestou, ako sa vymaniť z generačnej chudoby. Banskobystrický samosprávny kraj sa preto rozhodol podporiť projekty, ktoré budú zamerané na rozvoj ich vedomostí, sociálnych a komunikačných zručností. 

Jedným z negatívnych javov, ktoré priniesla pandémia ochorenia COVID-19 na Slovensku, je obmedzenie prístupu k vzdelávaniu pre chudobné domácnosti a marginalizované komunity. V týchto domácnostiach častokrát nie je dostupné pripojenie na internet a technické vybavenie v podobe počítača či mobilu, ktoré sú podmienkou pre prístup ku školským materiálom a online vyučovaniu. Zvyšuje sa už aj tak vysoká pravdepodobnosť preraďovania detí z takýchto rodín do špeciálnych škôl a možnosť, že tieto deti opustia školu pred ukončením školskej dochádzky.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa preto rozhodol pomôcť a prostredníctvom výzvy podporí projekty zamerané na vzdelávanie a rozvoj sociálnych zručností detí z chudobných rodín a marginalizovaných komunít.

„Kraj podporí projekty, ktoré budú zamerané na rozvoj vedomostí detí napríklad v podobe letných škôl. Ďalej projekty zameraná na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, talentov a zdravého sebavedomia detí, či ich kreativity a tvorivého potenciálu,“

priblížila riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK Denisa Nincová. Ako dodala, výzva je určená sociálnym pracovníkom a organizáciám, ktoré pracujú s deťmi z chudobných rodín a marginalizovaných komunít.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 8.500 eur, celkovo kraj na túto výzvu vyčlenil maximálne 42.000 eur. Uzávierka predkladania projektov je do 30. apríla 2021.

Do výzvy sa môžu zapojiť napríklad právnické alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú opatrenia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine. Tiež obce a mestá, či akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorý nie je centrom pre deti a rodinu.

„Pandémia nového koronavírusu okrem zdravotných problémov prináša so sebou aj problémy v oblasti vzdelávania mladých ľudí. Pričom najviac zasiahnuté sú práve deti z chudobných rodín. Zabezpečenie vzdelávania je pritom cesta, ktorá môže deťom pomôcť vymaniť sa z generačnej chudoby. Verím, že touto výzvou dopomôžeme deťom k rozvoju ich vedomostí a zručností v tejto ťažkej dobe a dáme im šancu na lepšiu budúcnosť,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Bližšie informácie o výzve a podmienky sú dostupné na webovej stránke kraja.

TS BBSK, Marek Mačica, foto ilustr.

Pozri tiež

Zvýšili kapacitu starostlivosti o pacientov po prekonaní Covid-19. 

Oddelenie pneumológie a ftizeológie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica rozšírilo pre pacientov s respiračnými ochoreniami poskytovanie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *