Župan Ján Lunter predstavuje desať programových priorít pre rozvoj Banskobystrického kraja

Predseda samosprávneho kraja Ján Lunter predstavil aktuálny stav a plány v oblastiach svojich programových priorít. Medzi desať hlavných priorít župana patrí doprava, lepšie cesty, efektívnejšie vzdelávanie aj turizmus.

Predseda BBSK Ján Lunter v októbri predkladá rozpočet pred zastupiteľstvo BBSK. Ide o prvý rozpočet, ktorý predkladá predseda samosprávneho kraja Ján Lunter a odzrkadľuje programové priority, ktoré si stanovilo súčasné vedenie kraja.

„Som rád, že ciele, ktoré si kraj stanovuje sú ambiciózne. Možno sa niektorý z cieľov nepodarí naplniť na 100%, ale kto si nekladie konkrétne a ambiciózne ciele, nespraví nič. A my sme sem neprišli iba kúriť a svietiť,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Spolu s podpredsedom samosprávneho kraja Stanislavom Horníkom a riaditeľom BBSK Matúšom Hollým predstavili 10 bodov, ktoré si dali za cieľ zrealizovať počas tohto volebného obdobia a zároveň získať podporu poslancov na ich naplnenie pri októbrovom schvaľovaní rozpočtu na rok 2019.

Do roku 2020 si dalo vedenie kraja za cieľ obnoviť minimálne 300 kilometrov ciest II. a III. triedy v kraji. Ide o komplexnú rekonštrukciu ciest spolu s rekonštrukciou 120 mostov, ktoré sú dnes v katastrofálnom stave.

„Investície do mostov sú oveľa nákladnejšie ako investície do povrchu ciest, napriek tomu som rád, že sa kraj tejto nutnej investícii nevyhýba,“

vysvetľuje riaditeľ BBSK Matúš Hollý.

Na rekonštrukcie všetkých 300 kilometrov ciest sú dnes už dostupné prostriedky. Ide z veľkej časti o peniaze z eurofondov. V súčasnosti sa už pripravuje projektová dokumentácia na väčšinu úsekov, aby bolo v rokoch 2019 a 2020 možné čerpať európske zdroje.

„Už v tomto roku budú vysúťažené rekonštrukcie zhruba 100 km ciest, 46 mostov a oprava zosuvu vozovky pri Kokave nad Rimavicou. V nasledujúcich rokoch budeme pokračovať s rekonštrukciami v ešte vyššom tempe, pretože cesty sú naša priorita,“

povedal Ján Lunter.

„Našim cieľom je aj zlepšenie verejnej autobusovej dopravy v kraji. Myslíme si, že po zavedení integrovaného dopravného systému je reálne, aby aj do  tej najmenšej obce chodili denne aspoň 4 autobusy. Predpokladáme tiež založenie koordinačného orgánu pod správou kraja, ktorý bude mať na starosti prípravu na prechod na systém integrovanej dopravy, kedy budú navzájom prepojené vlaky a autobusy, a v celom kraji bude možné cestovať na jeden lístok rôznymi spojmi,“

povedal Hollý.

Už v októbri 2018 začína pilotne fungovať stavebný sociálny podnik v Brezne, ktorý zamestná prvých 10 až 15 ľudí. V Banskobystrickom kraji je  v súčasnosti vyše 25 tisíc ľudí v evidencii úradu práce, mnohí ďalší z nej vypadli, no naďalej zostávajú bez práce. Sociálny stavebný podnik bude vykonávať malé stavebné práce, ktoré by kraj inak zadával externým dodávateľom.

Cieľom je do konca funkčného obdobia otvoriť aspoň 3 ďalšie sociálne podniky predovšetkým v južných okresoch, kde by uplatnenie našli ďalšie desiatky dlhodobo nezamestnaných ľudí. Skúsenosti so zakladaním a prevádzkou sociálnych podnikov bude Rozvojová agentúra BBSK zdieľať s obcami a tým podporí celkový rast sociálnej ekonomiky v kraji.

Kraj tiež zakladá krajskú pracovnú agentúru. Jej cieľom  bude lepšie poznať potreby zamestnávateľov a mať lepšie prepojenie na ľudí bez práce. Krajská pracovná agentúra bude na jednej strane priamo prepájať nezamestnaných ľudí hľadajúcich si prácu so zamestnávateľmi, zároveň tiež bude zabezpečovať preškolenie alebo tréningy u priamo zamestnávateľov či pred nástupom do práce.

V minulom školskom roku bolo na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zapojených do duálneho vzdelávania menej než tridsať žiakov. Kraj  si dal za cieľ do konca volebného obdobia za cieľ tento počet zvýšiť na minimálne 500. Vďaka praktickému vzdelaniu sa študenti stredných škôl ešte počas štúdia dostanú na prax ku konkrétnemu zamestnávateľovi v našom kraji, čo zásadne zvýši ich uplatniteľnosť na trhu práce po ukončení vzdelania.

Ďalšie dva ciele súvisia s rozvojom cestovného ruchu. Rozvojová agentúra BBSK zriadená tento rok plánuje zvýšiť počet prenocovaní turistov zo súčasných 1,7 milióna prenocovaní ročne na úroveň 2,5 milióna ročne do roku 2022. Rozvojová agentúra BBSK už v tomto roku začala úzku spoluprácu s Oblastnými organizáciami cestovného ruchu a rozbieha množstvo projektov, ktoré do kraja prilákajú viac turistov.

Rozvoju cestovného ruchu má napomôcť aj podpora regionálnych producentov a šírenie ich produktov. Projekt regionálnych pultov by mal začať fungovať už od roku 2019. Prvé pulty s lokálnymi výrobkami sa budú objavovať hlavne na miestach, kde sa pohybujú turisti.

Kraj aktívne podporuje svoje inštitúcie či samotné obce v čerpaní eurofondov. Rozvojová agentúra BBSK pomáha predovšetkým starostom malých obcí s prípravou projektov a tak zlepšuje ich schopnosti čerpať peniaze z eurofondov.

„Už v tomto roku môžu obce žiadať o európske zdroje, za ktoré je možné zamestnať stovky ľudí v projekte miestnych občianskych hliadok. S ponukou pomoci pri podávaní žiadostí sme preto oslovili desiatky obcí v kraji a spolupráca s prvými starostami, ktorí prejavili záujem, už v súčasnosti prebieha,“

uviedla riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Gabriela Stopková.

Prioritou je aj obnova nevyužitých budov. Už v tomto roku kraj revitalizuje  budovu bývalého gymnázia na Okružnej ulici vo Zvolene a tiež poskytuje jednu zo svojich nevyužitých budov v Banskej Štiavnici umelcom, ktorí usporadúvajú podujatia a aktivity pre verejnosť.

„Majetok kraja musí slúžiť verejnosti, nesmie naďalej chátrať a zostávať bez využitia,“

povedal podpredseda BBSK Stanislav Horník.

Cieľom kraja je tiež posilniť dôveru občanov v efektívnu verejnú správu zvyšovaním transparentnosti pri činnosti kraja. Zverejňovanie zmlúv a verejné vyhlasovanie súťaží je samozrejmosťou. V poslednom období sa Banskobystrická župa hodnotení transparentnosti prepadla na piate miesto z ôsmich slovenských žúp. Ambíciou kraja je byť minimálne v prvej trojke.

„Už vlani, keď sme spoločne podpísali Programové priority pre dobrý kraj, bola medzi poslancami v kraji zhoda na tom, čo sú rozvojové priority pre náš kraj. Verím, že sa na nich zhodneme aj pri rokovaní  o rozpočte na rok 2019,“

povedal podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Stanislav Horník.

Zdroj a foto: TS BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Marcela Glevická

Pozri tiež

Za prvý polrok krajský stavebný sociálny podnik vykonal stavebné práce za vyše sto tisíc eur

Za prvé mesiace tohto roka krajský sociálny podnik zrealizoval zákazky za takmer 138 tisíc eur. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *