Župan Ján Lunter zhodnotil dva roky v úrade: Nie sme kraj, ktorý len kúri a svieti

Odpočet dvojročného pôsobenia súčasného vedenia župy v úrade bol témou tlačovej konferencie, ktorá sa konala v pondelok 9. decembra v Cikkerovej sieni radnice v Banskej Bystrici. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter predstavil konkrétne výsledky i plány do ďalšieho obdobia.

Súčasné vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja má za sebou dva roky práce, dva roky upratovania, dva roky plánovania a, čo je najdôležitejšie, dva roky výsledkov. Práve tie boli témou tlačovej konferencie, na ktorej predseda BBSK Ján Lunter spravil odpočet dvojročného pôsobenia v úrade.

„Keď sme pred dvomi rokmi nastupovali, išli sme do toho s víziou o kraji, kde chcú aktívni ľudia žiť, zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť čas. Niektorí politici majú šťastie, že po nástupe do funkcie nájdu fungujúci úrad, rozbehnuté procesy, pripravené projekty a v podstate naskočia do dobre rozbehnutého vlaku. My sme našli prázdne zásuvky a posilňovňu. Tým chcem povedať, že sme nezačínali z bodu nula, my sme začínali v bode mínus päť,“ povedal Ján Lunter.

Napriek ťažším začiatkom sa v kraji podarilo za dva roky dotiahnuť do úspešného konca viaceré veľké projekty a ďalšie naštartovať, odblokovať čerpanie eurofondov, obnoviť vzťahy v rámci SK8 a rokovania s vládou, ktorých výsledkom bola napríklad bezúročná pôžička v sume 33 miliónov eur určená na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy.

Nové vedenie nastavilo otvorené výberové konania a do vedúcich pozícií sa vďaka nim dostali schopní, pracovití a odhodlaní ľudia, ktorí dnes pracujú v prospech občanov.

„Zodpovedne sme tiež pristúpili k ťažkej téme verejných obstarávaní a za to, ako ich vedieme, sme v októbri získali druhýkrát cenu Fair Sourcing Awards, čo je najvyššie ocenenie v tejto oblasti v Strednej Európe,“ doplnil Ján Lunter.

Lepšie cesty aj verejná doprava

Za dva roky sa Banskobystrickému samosprávnemu kraju podarilo zrekonštruovať celkovo viac ako dvesto kilometrov ciest za vyše 27 miliónov eur. Župa splatila azda najväčší cestný dlh z minulosti a ukončila rekonštrukciu 49 kilometrov najhorších úsekov ciest II/531 a II/532 spájajúcich Tisovec s Červenou Skalou a Tornaľu s Muráňom. V rekonštrukciách a výstavbách ciest, mostov a cyklotrás bude kraj pokračovať aj v budúcom roku s celkovým rozpočtom 28 miliónov eur.

Župa tiež urobila významné kroky smerom k integrovanému systému verejnej dopravy – po dohode s dopravcami je v prímestských autobusových linkách od septembra možné jazdiť na jednu dopravnú kartu po celom kraji.

Skutočná pomoc pre ľudí

Sociálna ekonomika, sociálne služby a zdravotníctvo sú oblasti, ktoré na prvý pohľad do kompetencií samosprávnych krajov spadajú len okrajovo. Napriek tomu sa v nich BBSK snaží robiť systémové opatrenia, ktorých výsledky obyvatelia reálne pocítia.

„Zároveň apelujeme na vládu, aby problémy ako starnutie obyvateľstva, nedostatok lekárov a zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených a marginalizovaných skupín neodsúvala na druhú koľaj, ale spolupracovala so samosprávami na ich riešení,“

povedal Ján Lunter.

V Detve založila župa prostredníctvom svojej Rozvojovej agentúry prvú krajskú pediatrickú ambulanciu, v ktorej zamestnala lekárku a zdravotnú sestru. Podobný model, v ktorom sa o všetku administratívu postará kraj a lekár bude „len“ liečiť pacientov, je BBSK pripravený preniesť aj do ďalších okresov.

Podporu v krajskom zastupiteľstve našli dotácie na vybavenie ambulancií všeobecných lekárov a špecialistov na území kraja a vznik nových zubno-lekárskych ambulancií. Už v rozpočte na budúci rok je na ne vyčlenených 100-tisíc eur.

Kraj založil tiež dva sociálne podniky, ktoré dnes dávajú prácu trom desiatkam ľudí, ktorí by inak zrejme navždy uviazli v sociálnom systéme. Prácu vedia v budúcnosti ponúknuť ešte asi stovke ďalších.

Od januára 2020 začne v Lučenci pôsobiť Krajská agentúra práce, ktorá sprostredkuje zamestnanie sociálne znevýhodneným a dlhodobo nezamestnaným ľuďom z kraja. Zameria sa tiež na rozvoj ich pracovných zručností, poradenstvo zamestnávateľom a riešenie sociálneho a dlhového poradenstva.

V oblasti sociálnych služieb pracuje BBSK na rozširovaní kapacít domovov sociálnych služieb a zlepšovaní ich kvality. Pripravuje výstavbu úplne nového zariadenia v Krupine i rekonštrukciu a prestavbu budov bývalej strednej školy v Banskej Štiavnici pre potreby sociálnych služieb a nájomného bývania.

Absolventi pre trh práce

Banskobystrický samosprávny kraj prišiel s viacerými opatreniami, vďaka ktorým by mali stredné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti produkovať absolventov pre trh práce a nie pre úrad práce.

„V spolupráci so zamestnávateľmi rozvíjame systém duálneho vzdelávania, začíname tiež s projektom kariérneho poradenstva pre deti na základných a stredných školách. Spustili sme Banskobystrickú malú školskú reformu, kde sme posilnili vzdelávanie detí v oblastiach informatika a biológia špičkovými odborníkmi z praxe. Máme programy, ktoré deti učia základom podnikania a základom vedenia projektov a v neposlednom rade sme spustili program Školy za demokraciu, ktorý s deťmi pracuje v oblasti občianskych tém, tolerancie, redukcie stereotypov a kritického myslenia,“

povedal Ján Lunter.

Župa tiež investuje do obnovy a digitalizácie kultúrnych inštitúcií, aby sa pre ľudí stali príjemným miestom na trávenie voľného času a ich služby sa dostali na úroveň 21. storočia.

Pomoc malým obciam

Nad rámec zákona pomáha BBSK malým obciam s eurofondmi a projektmi, ktoré pre ne kompletne sprocesuje. Za krátky čas fungovania tejto služby takto do malých obcí prišlo už viac, ako 1,7 milióna eur.

„Po úspechu s eurofondami pripravujeme veľmi podobný model, ktorý dokáže pomôcť s verejným obstarávaním, ktoré je dnes tiež extrémne náročný proces. Som presvedčený, že táto služba zjednoduší život množstvu samospráv a ľuďom v nich,“

uzavrel župan Ján Lunter.

TS BBSK, Lenka Štepáneková, foto ilustračné

Pozri tiež

Video│Na nočnej rybačke

TV Hronka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *