Zvolen bude lídrom v rozvoji architektúry mesta

Architektonický rozvoj mesta Zvolen bude odteraz podliehať novým pravidlám. Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili uznesenie, ktoré navrhuje postup pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva formou súťaží návrhov. V praxi to znamená, že pri všetkých väčších investíciách, ktoré budú financované z verejných zdrojov v rámci územia mesta Zvolen, rozhodnú poslanci ako volení zástupcovia obyvateľov mesta svojím hlasovaním o tom, či ich výsledné stvárnenie budú navrhovať slovenskí alebo aj zahraniční architekti. Výsledkom súťaže bude viacero návrhov, z ktorých sa vyberie víťazný.

Na Slovensku doteraz nič také nebolo. Zvolen je prvým mestom, ktoré bude v spolupráci so Slovenskou komorou architektov príkladom pre ostatné samosprávy, ako podporiť transparentný rozvoj miest a obcí. Prijatím tohto uznesenia sa Zvolen zaraďuje k európskym mestám, kde je takýto postup úplne samozrejmý a vďaka progresívnym poslancom (najmä z Klubu nezávislých poslancov), ktorí za toto inovatívne uznesenie hlasovali, bude mesto Zvolen lídrom v tejto oblasti. Predkladateľom návrhu bol poslanec Dušan Hruška, odborným garantom a spolutvorcom uznesenia je Ing.arch. Milan Banský.

Súťaž návrhov nespochybniteľne vytvára priestor pre široký obsahový a názorový prínos, ktorého hodnota je pri riešení verejných priestranstiev nevyčísliteľná. Každý jeden návrh vyjadruje pestrosť riešení a originálnych tvorivých prístupov. Je dosť pravdepodobné, že práve z takýchto súťaží talentovaných architektov vzíde ten najlepší, najoriginálnejší návrh napríklad pri riešení nového športovo – rekreačného areálu s mestskou plavárňou vo Zvolene.

TS: Klub nezávislých poslancov, ilustračné foto: redakčné

Pozri tiež

Ďalšie opatrenie proti prípadnému šíreniu koronavírusu vo Zvolene. Tentokrát sa týka obmedzenia chodu mestského úradu

Len pred niekoľkými minútami sa skončilo ďalšie rokovanie krízového štábu mesta Zvolen. Jeho členovia priebežne …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *