Zvolen bude lídrom v rozvoji architektúry mesta

Architektonický rozvoj mesta Zvolen bude odteraz podliehať novým pravidlám. Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili uznesenie, ktoré navrhuje postup pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva formou súťaží návrhov. V praxi to znamená, že pri všetkých väčších investíciách, ktoré budú financované z verejných zdrojov v rámci územia mesta Zvolen, rozhodnú poslanci ako volení zástupcovia obyvateľov mesta svojím hlasovaním o tom, či ich výsledné stvárnenie budú navrhovať slovenskí alebo aj zahraniční architekti. Výsledkom súťaže bude viacero návrhov, z ktorých sa vyberie víťazný.

Na Slovensku doteraz nič také nebolo. Zvolen je prvým mestom, ktoré bude v spolupráci so Slovenskou komorou architektov príkladom pre ostatné samosprávy, ako podporiť transparentný rozvoj miest a obcí. Prijatím tohto uznesenia sa Zvolen zaraďuje k európskym mestám, kde je takýto postup úplne samozrejmý a vďaka progresívnym poslancom (najmä z Klubu nezávislých poslancov), ktorí za toto inovatívne uznesenie hlasovali, bude mesto Zvolen lídrom v tejto oblasti. Predkladateľom návrhu bol poslanec Dušan Hruška, odborným garantom a spolutvorcom uznesenia je Ing.arch. Milan Banský.

Súťaž návrhov nespochybniteľne vytvára priestor pre široký obsahový a názorový prínos, ktorého hodnota je pri riešení verejných priestranstiev nevyčísliteľná. Každý jeden návrh vyjadruje pestrosť riešení a originálnych tvorivých prístupov. Je dosť pravdepodobné, že práve z takýchto súťaží talentovaných architektov vzíde ten najlepší, najoriginálnejší návrh napríklad pri riešení nového športovo – rekreačného areálu s mestskou plavárňou vo Zvolene.

TS: Klub nezávislých poslancov, ilustračné foto: redakčné

Pozri tiež

Najkrajšia zastávka na Slovensku sídli vo Zvolene

Projekt rekonštrukcie zastávky MHD na plnohodnotné umelecké dielo na sídlisku Podborová vo Zvolene je na …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *