Zvýšili kapacitu starostlivosti o pacientov po prekonaní Covid-19. 

Oddelenie pneumológie a ftizeológie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica rozšírilo pre pacientov s respiračnými ochoreniami poskytovanie ambulantnej starostlivosti a vybudovalo nové pracovisko s jedinečnými možnosťami diagnostiky.

Nová ambulancia

Počty pacientov s  ochoreniami pľúc sa zvyšovali už niekoľko rokov pred pandémiou. V dôsledku pandémie pribudli pneumológom pacienti, ktorí musia byť po prekonaní infekcie Covid-19 v sledovaní špecialistu aj niekoľko mesiacov.

Uvoľnenie priestorov na 3. poschodí polikliniky tak v nemocnici bezodkladne využili na rozšírenie ambulantnej starostlivosti práve o týchto pacientov.

„Od začiatku pandémie sa naša nemocnica snaží flexibilne reagovať a prispôsobovať neustálym zmenám a vývoju. U vysokého počtu pacientov po prekonaní ochorenia spôsobeného SARS-CoV-2 pretrvávajú  ťažkosti, ktoré prinášajú nové požiadavky na zdravotnú starostlivosť.  Zvýšením počtu pľúcnych ambulancií, z dvoch na tri, sa tak snažíme rastúcemu počtu postihnutých pacientov  zabezpečiť poskytnutie komplexného pľúcneho vyšetrenia v čo najkratšej dobe,“

približuje Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice.

Nové endoskopické pracovisko

Nemocnica má pre pacientov s respiračnými ochoreniami aj druhú novinku. Od marca majú lekári oddelenia na ich diagnostiku k dispozícii novovybudované pracovisko. Nové priestory a prístrojové vybavenie sú súčasťou integrovaného endoskopického pracoviska II. Internej kliniky SZU a Oddelenia pneumológie a ftizeológie.

„Naša časť pracoviska nám umožňuje využívanie progresívnych metód ako endosonografia, či výkony v celkovej anestézii pri diagnostike a liečbe pacientov so širokým spektrom ochorení respiračného systému,“

vysvetľuje MUDr. Michal Urda, primár Oddelenia pneumológie a ftizeológie.

Moderné prístrojové vybavenie skvalitní najmä diagnostiku a liečbu nádorových ochorení dýchacích ciest a pľúc. Ako jedinému pracovisku na Slovensku umožní pri endoultrasonografickej diagnostike nádorového postihnutia orgánov hrudníka využiť prístup cez dýchacie cesty (EBUS) aj pažerák (EUS). Výkony v celkovej anestézii do budúcnosti umožnia rozšíriť spektrum výkonov o endobronchiálne intervencie ako sú rekanalizácie dýchacích ciest a zavádzanie stentov pri nádorových ochoreniach.

Pracovisko sa po rokoch presťahovalo zo stiesnených priestorov v poliklinickej časti do zrekonštruovaných priestorov na spojovacej chodbe medzi poliklinikou a lôžkovými monoblokmi.

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica , Ružena Maťašeje

Pozri tiež

Mobilné očkovanie rozširuje kraj tento týždeň do okresu Krupina

Banskobystrický samosprávny kraj bude v priebehu tohto týždňa očkovať seniorov prostredníctvom mobilných očkovacích jednotiek v okresoch Poltár, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *