Čarodejnícke procesy v Krupine

Človek už oddávna veril, že všetky pre neho nevysvetliteľné javy majú svoj pôvod v mágií a slova sa viac obával, akoby sa mu chcel poddať. Čarodejníctvo ponúkalo vysvetlenie na všetky nevysvetliteľné javy sprevádzajúce človeka v jeho každodennosti. Skrytú silu mágie dokázali čarodejníci využiť vo svoj prospech, no častejšie na ubližovanie bežným ľudom. Tak jednoducho sa dali v minulosti vysvetliť všetky nezdary a útrapy, ktoré bežného človeka v živote križovali.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pokračuje v spolupráci s katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v populárnom podujatí Stretnutia s minulosťou. Pestrý zoznam zaujímavých tém od hosťujúcich historikov tentokrát naplní historik z Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, Miroslav Lukáč, 24.05.2023 o 17.00 hod. v Thurzovom dome s prednáškou Čarodejnícke procesy v Krupine.

V Krupinskom regióne má aj dnes veľmi silnú pozíciu viera v duchovno. Problémom ale naďalej zostávajú celkom nezabudnuté pojmy ako urieknutie alebo striga. Viera v zlo prostredníctvom bosoráckych osôb je v regióne badateľná neustále. Z tradície nevymizli, ba čo viac, používajú sa dodnes. „Legenda hovorí, že posledná čarodejnica v Strednej Európe bola upálená v Krupine a hoci to celkom nezodpovedá skutočnosti, história dokladá, že tu upálili nadpriemerný počet „stríg“. Krupina nebola výnimkou, pretože čarodejnícke procesy sú známe nielen z Uhorska, ale i z Európy. V Európe sa začali vo vrcholnom stredoveku, no svoj vrchol zažili v počiatkoch novoveku v 17. – 18.storočí . Na Slovensku, ktoré bolo v tom čase súčasťou Uhorska, bolo niekoľko miest, kde sa procesy realizovali. Upaľovali najmä stoličné súdy, ale aj mestské magistráty. Zrejme najviac čarodejníc na jednom mieste bolo upálených v slobodnom kráľovskom meste Krupina. Historické pramene zaznamenávajú 45 prípadov. Prvé ženy obvinené z čarodejníctva boli upálené už v roku 1620 a posledné v roku 1741“, vysvetľuje Miroslav Lukáč, historik Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine.

Prednáška sa bude venovať nielen mimoriadnemu počtu prípadov, niektorým aj zvlášť, ale zameria sa aj na príčiny týchto procesov, niektoré spôsoby mučenia a upaľovania, ako aj na pamiatky, ktoré sa v spojení s krupinskými „strigami“ zachovali dodnes. „Návštevníkom podujatia rozpoviem príbeh o tajomnej histórii kedysi slobodného kráľovského mesta Krupina. Dozvedia sa vďaka čomu čarodejnice v Krupine lietali (na čom „fičali“), v čom má mesto v tejto oblasti prvenstvo na Slovensku, aké legendy sa spájajú s krupinskými „čarodejnicami“, ďalej ako boli trestané a ako vypadal diabol, ku ktorému sa priznávali a kde a za akých okolností ich popravovali. Okrem toho predstavím mučiace predmety, ktoré sa pri vypočúvaní zločincov i domnelých čarodejníc používali a kde napokon skončili“, dopĺňa Miroslav Lukáč.

Úspešná spolupráca s katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela bude pokračovať aj v júni, 28.6.2023 o 17:00 hod. sa spoločne s Jozefom Labudom pozrieme na banskú archeológiu v regióne Banskej Štiavnice.

SSM, Dana Kurtíková

Pozri tiež

Mesto Nitra predstaví vynovený park. Na Deň detí čaká návštevníkov kvantum pútavých podujatí

Koncert Petra Lipu, tancovačka pod taktovkou Swingless Jazz Ensemble, fitnes celebrita Maroš Molnár, diskusia s …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *