Banská Bystrica ide zabojovať o titul Európske mesto športu 2017

Banská Bystrica sa po Košiciach chce stať druhým slovenským Európskym mestom športu. Rozhodnutie o tom, či kandidatúru úspešne dovŕši, padne na budúci rok v júni a od januára 2017 by mohol v meste pod Urpínom vypuknúť rok športu s množstvom aktivít.

Včera sa v Cikkerovej sieni radnice v Banskej Bystrici stretli primátor mesta Ján Nosko, viceprimátor Martin Turčan, projektová manažérka Dagmar Rajčanová, zástupca Asociácie európskych miest športu (ACES  Europe)  Lukáš Vorel  a predstavitelia športových organizácií, zástupcovia športových klubov a organizátori športových podujatí, ktorí riešili tému športu v meste.  Primátor Ján Nosko opäť zdôraznil, že mesto ťaží nielen z popularity vynikajúcich športovcov, ale aj z množstva aktivít menej viditeľných, doslova jedinečných.

„Nebude to o finančnej motivácii, ale hlavne čo najlepšie mesto prezentovať. Visačka Európske mesto športu by mu v budúcnosti veľmi pomohla.“

Cieľom diskusie bolo predstaviť zámer, nastaviť komunikáciu a technické záležitosti, potrebné ku koordinácii všetkých športových aktivít. Banská Bystrica už má svoje logo kandidatúry, ktoré znázorňujú štyri čiary v rôznych farbách, s uzlami predstavujúcich silu spojenia v štyroch ročných obdobiach a stvárňujúcich aj začiatočné písmená mesta. Zástupca ACES Europe pre strednú Európu Lukáš Vorel vysvetlil celú podstatu kandidatúry.

„Bude o získaní rešpektovaného titulu a o jeho ďalšom vplyve. Na meste so 70-tisícmi obyvateľov nám výskum univerzity v španielskom meste Logroňo z roku 2014 potvrdil, že pri investovaní troch miliónov, ak sa s titulom správne a agilne naloží, sa návratnosť 15-násobí, čiže môže dosiahnuť aj uvádzanú sumu 44 miliónov. Banská Bystrica spĺňa všetky kritériá a nevidím žiaden dôvod na znepokojenie. Pre samotné mesto je výhoda, že Košice už majú úspešnú kandidatúru na rok 2016 za sebou a môžu sa považovať za projektový vzor. Hlavným dôvodom na kandidatúru sú deti, hlavne tie pri televízoroch a počítačoch, aby sa prebrali a začali športovať. Jedno euro vložené do pohybovej aktivity ušetrí v zdravotníctve tri eurá, čo je silný argument.“

Lukáš Vorel nepochybuje, že Banská Bystrica uspeje.

„Ja už teraz viem, že v tejto kategórii na rok 2017 sa hlási päť ďalších miest, ktoré sa o tento titul pokúsia. Kým titul Európskeho hlavného mesta športu sa udeľuje jednému, názov Európske mesto športu viacerým. Ťažko hovoriť o konkurencii, ešte stále je dosť času, aby pribudli ďalší. Banská Bystrica má však veľké šance a keďže sme už podobné mestá v Európe pochodili, viem, že moji kolegovia s týmto mestom nebudú mať jediný problém. Jej najväščie prednosti sú kluby, ich množstvo a počet ľudí zapojených do športových aktivít. Spektrum športových odvetví je na takéto relatívne malé mesto obdivuhodné, sú tu kopce, lyže, krásna príroda, neustále je čo obdivovať.“

Logo_BB_mesto_sportu_SK

Primátor Ján Nosko prečítal aj podporný list od prezidenta SOV Františka Chmelára so sľubom, že SOV bude vždy pripravený pomôcť aktivitám súvisiacich s kandidatúrou. Fenomén titulu vyvoláva obrovský dopyt na starom kontinente a keďže vyhliadky na úspešnú kandidatúru sa považujú za veľké, Banská Bystrica sa môže už v predstihu zamýšľať, ako s týmto titulom naloží. Presvedčenie, že cesta za titulom je tým správnym krokom, vyslovil aj primátor mesta Ján Nosko:

„Posledné mesiace nás presvedčili o tom, že Banská Bystrica je naozaj mestom športu, majstrov sveta a olympijských víťazov. Máme tu veľmi dobré podmienky na to, aby sme sa o titul Európske mesto športu 2017 uchádzali. Nie je to len o vrcholovom športe, ale o zapojení širokej verejnosti do rôznych športových aktivít. Bez pomoci a podpory celého športového zázemia v meste to nepôjde. Titul nie je o finančných aktivitách, ale pokiaľ budeme úspešní, je visačkou, ktorá môže priniesť v budúcnosti Banskej Bystrici prospech. V súčasnosti pracujeme na rozpočte pre budúci rok, ktorý musí obsahovať výdavky spojené so všetkými športovými aktivitami. Je potrebné zmapovať našu silu, aby sme mali dostatočný obraz a vedeli skoordinovať všetky športové činnosti. Po oficiálnom predstavení loga na titul Európske mesto športu 2017 začína samospráva pracovať na vytvorení webovej stránky, FB profilu a brožúry, ktorými sa bude prezentovať širokej verejnosti. Dôležité bude schválenie nového všeobecne záväzného nariadenia mesta o dotáciách a vytvorenie rozpočtu na nasledujúci rok. V máji 2016 privíta Banská Bystrica hodnotiacu komisiu, ktorá rozhodne o udelení titulu. V prípade úspešnosti zostaví mesto, v spolupráci so všetkými zainteresovanými športovými klubmi, plán športových podujatí na rok 2017. Prebratie vlajky v Európskom parlamente v Bruseli by bolo už len malým krokom k naplneniu cieľa „Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017“.

Marián Denieš, autor víťazného návrhu loga Európskeho mesta športu, osobne predstavil filozofiu a vznik loga. Vysvetlil, čo znamenajú jednotlivé symboly ako to, že v logu  sú použité štyri červené a štyri biele čiary erbu mesta Banská Bystrica. To, že v ňom nevyniká len jeden šport a to, že sú v ňom zakomponované štyri farby, ktoré znázorňujú ročné obdobia, keďže v Banskej Bystrici je možné športovať v každom ročnom období. Víťazstvo sa v logu mení na silu a spojenie, čo symbolizuje lano a rôznorodosť športov i symboliku rieky Hron. Základom loga tvoria aj písmená bb a vznikla tak bežecká dráha, ktorú tvoria dva štadióny.

V máji sa plánuje v Banskej Bystrici pobyt hodnotiacej komisie Asociácie európskych miest športu (ACES) a dovtedy by sa mali v Bruseli s ponukovým materiálom všetci oboznámiť. Tzv. ‚bid file‘ by mal zahŕňať všetky prednosti Banskej Bystrice, ktoré sa považujú v mnohom za jedinečné a mali by sa stať vstupenkou do elitnej spoločnosti športovo spriaznených miest.

Autor: (ek)

Foto: MsÚ Banská Bystrica

Pozri tiež

Banskobystrická samospráva rozširuje a modernizuje ponuku sociálnych služieb

Úrovňou poskytovania sociálnych služieb patrí mesto pod Urpínom medzi najlepšie v rámci Slovenska. V nastavenom …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *