Rôzne

Čerešnička na záver vlakovej sezóny v Banskobystrickom kraji.

47 dobrodruhov počas prvého septembrového víkendu spoznávalo krásy Banskobystrického kraja nielen spoza okna historického vlaku, ale aj priamo na vlastnej koži. Počas 3 dní a 2 nocí okúsili chuť kraja všetkými zmyslami. Expres Za horami, za dolami nadviazal na úspech historických zážitkových vlakov v Banskobystrickom kraji. Tentokrát však neponúkol svojim pasažierom jednodňový tematický zážitkový výlet do vybraných turistických destinácii, ale putoval po …

Čítaj viac »

Kritériá krásy pre zeleninu a ovocie zhoršujú problém plytvania potravinami

Plytvanie potravinami je jeden z najväčších svetových problémov, a to z etického, ekonomického, zdravotného aj environmentálneho hľadiska. Potravinový odpad neznamená len vyhodené jedlo a peniaze. Znamená hlavne plytvanie zdrojmi, ktoré sú potrebné na jeho výrobu – voda, pôda, energia či ľudská práca. Téme sa podrobnejšie venuje októbrová výzva v rámci vzdelávacej kampane Zatoč s odpadom z dielne Slovenskej agentúry životného prostredia. Podľa európskych …

Čítaj viac »

V Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie vybudovali študenti dažďovú záhradu

Študenti z regiónu Dolného Žitného ostrova v spolupráci s lektormi vytvorili v Stredisku environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SEV SAŽP) Dropiefunkčnú dažďovú záhradu. Praktická ukážka jedného z adaptačných opatrení na zmierňovanie sucha bola realizovaná v rámci workshopu pre mladých na prelome septembra a októbra ako jeden z výstupov projektu Climate Change LivingLab Dropie. Praktická a zážitková environmentálna výchova a vzdelávanie širokej cieľovej skupiny je hlavným poslaním …

Čítaj viac »

V čom spočíva veľká výzva pre piaty ročník programu Show your talent?

Nezostali len pri slovách, a práve pre to sú jedineční. Program Show your talent stojí na dobre postavených pilieroch, odzrkadľuje talenty stredoškolákov, ktoré sú v mnohých prípadoch skryté. Príbehy študentov a čísla hovoria za všetko Za uplynulé štyri roky má program 241 absolventov. Ako hovorí líder programu Jaroslav Dodok: “Prvý rok nám ani len nenapadlo, že by sa náš program …

Čítaj viac »

Súťaž v komiksovej tvorbe : „Stretnutie po rokoch Daxnera a Francisciho“

Mesto Revúca, ktoré je slovenským mestom kultúry 2022 spustilo súťaž v komiksovej tvorbe pre amatérov a profesionálov na tému stretnutia dvoch významných slovenských dejateľov štúrovskej generácie: Štefana Marka Daxnera, rodáka z Tisovca, a Janka Francisci-Rimavského, rodáka z Hnúšte. Obaja mali blízky vzťah k Revúcej a tohto roku si pripomíname 200 rokov od ich narodenia. Uzávierka súťaže je 30. októbra 2022. …

Čítaj viac »

FOTO: Týždeň dobrovoľníctva v DD a DSS Senium

Týždeň dobrovoľníctva je každý rok príležitosťou na poukázanie významu dobrovoľníctva a práce dobrovoľníkov, je možnosťou zanechať pozitívne stopy v komunitách, kde sme prítomní. Pre mňa vždy krásny pocit, že som súčasťou takých spoločenstiev, kde to ľudia chápu, podporujú a reálne aj robia. V DD a DSS Senium kde pracujem, sú dobrovoľníci každého veku – deti, mladí aj dospeláci vždy vítaní. …

Čítaj viac »

Koncert „Spolu dokážeme viac“ plný emócií

V nedeľu 11.9.2022 sa uskutočnil benefičný koncert pod názvom „Spolu dokážeme viac“. Organizátorom bola Cirkev adventistov siedmeho dňa v spolupráci so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici /SPOSA BB/. Podujatie sa konalo v priestore modlitebne na Kollárovej ulici 18. Koncert otvorila mladá huslistka Noemi Jelínková. Nasledovalo nádherné vystúpenie známeho speváckeho kvarteta Eleganc a huslistky Evy Jelínkovej. Predstavenie …

Čítaj viac »

21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby

„Poznaj demenciu, poznaj Alzheimera.“ Podľa údajov zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije s demenciou na celom svete viac ako 55 miliónov ľudí. Jej najčastejšou príčinou je práve Alzheimerova choroba. Každoročne preto počas svetového dňa Alzheimerovej choroby, ktorý bol stanovený na 21. septembra, a zároveň aj počas celého mesiaca september, prebieha medzinárodná kampaň zameraná na zvýšenie povedomia o demencii, destigmatizácii a pomoci …

Čítaj viac »

NOVINKA V LESNÍCKOM PORADENSTVE – VZOROVÉ PROJEKTY PRE PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky, v spolupráci so Združením vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja organizuje v termíne 14.09.2022 pre majiteľov a obhospodarovateľov lesa tematický seminár venovaný Informačnému systém lesného hospodárstva a podpore lesníctva z PRV SR 2014 – 2022. V rámci programu bude účastníkom odprezentovaná činnosť NLC – Centra transferu poznatkov a lesnej …

Čítaj viac »

Obľúbené podujatie Deň Hasičov je opäť tu!

V poradí 13. ročník medzinárodnej súťaže TFA Slovakia 2022 bude opäť plný napätia, adrenalínu a originálnych ukážok práce hasičov. 17. SEPTEMBRA 2022 si v celom objekte nášho centra zmerajú sily dobrovoľní i profesionálni hasiči v štyroch hlavných disciplínach – hadice, prekážková dráha, veža a schody. Okrem súťaže uvidíte prezentáciu hasičskej techniky, dynamické ukážky, ukážky zásahov pri požiaroch či dopravných nehodách …

Čítaj viac »